Skip to main content

F5

Phân phối ứng dụng an toàn

Với hơn 20 năm kinh nghiệm về dịch vụ-ứng dụng, F5 cung cấp tập hợp dịch vụ và an ninh rộng nhất cho các ứng dụng cấp doanh nghiệp, cho dù là tại chỗ hay trên bất kỳ môi trường nhiều đám mây nào. Các dịch vụ ứng dụng của F5 giúp đảm bảo các ứng dụng luôn được bảo mật và thực hiện nhiệm vụ - trong mọi môi trường và trên mọi thiết bị.

Quan hệ đối tác trong thực tế

  • Quan hệ đối tác: các chương trình đăng ký kinh doanh độc quyền và phát triển kinh doanh từ đối tác phân phối toàn cầu duy nhất của F5
  • Chuyên môn: chúng tôi là đơn vị tổ chức được phê duyệt của Chương trình hỗ trợ đối tác UNITY của F5 nhờ chuyên môn kỹ thuật và kiến thức về sản phẩm của chúng tôi
  • Kiến thức: là Trung tâm Đào tạo Nâng cao (ATC) của F5, chúng tôi được ủy thác và chứng nhận để đào tạo đối tác và khách hàng cuối về tất cả các giải pháp của F5

F5 Fast Track

Chương trình hỗ trợ đối tác toàn diện, có cấu trúc và theo mô-đun của chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn từng bước trên đường đi.

Hướng dẫn tải về