Skip to main content

FireMon

Giải pháp quản lý an ninh mạng số 1 cho môi trường điện toán đám mây kết hợp của bạn

Cách tiếp cận toàn diện của FireMon để quản lý an ninh mở rộng hoạt động và an ninh mạng để cung cấp trên cả bốn thành phần của Gartner trong giải pháp Quản lý Chính sách An ninh Mạng: quản lý chính sách an ninh, quản lý sự thay đổi, phân tích rủi ro và lỗ hổng và quản lý kết nối ứng dụng. Các giải pháp của FireMon phối hợp với nhau để mang lại khả năng hiển thị, tích hợp, tự động hóa và giảm thiểu rủi ro chưa từng có.

CSI-image-colour-block

Giá trị chúng tôi mang lại cho đối tác

Chúng tôi giúp đối tác của mình nhận ra tiềm năng của họ. Chúng tôi luôn đau đáu và hết mình trong việc cung cấp một giải pháp giúp đối tác thành công và tăng trưởng kinh doanh. Điều này thúc đẩy những gì chúng tôi cố gắng từng ngày.

Khám phá các giá trị cốt lõi của chúng tôi
CSI-image-colour-block

Công nghệ của chúng tôi

Chúng tôi cung cấp giá trị chuyên gia trên các lĩnh vực công nghệ quan trọng, mang lại cơ hội và khả năng tăng trưởng trên thị trường ngày nay. Xây dựng giải pháp cho hôm nay và ngày mai.

Tham khảo các công nghệ của chúng tôi
CSI-image-colour-block

Các dịch vụ của chúng tôi

Để mở rộng khả năng của đối tác và giúp tăng khả năng thành công trên thị trường của họ, chúng tôi đã thiết lập một danh mục dịch vụ bổ sung rộng lớn.

Tham khảo các dịch vụ của chúng tôi