menu
  • PartnerCentral
  • Liên hệ với Chúng tôi
  • Toàn Cầu

Infovista

Thấu hiểu hệ thống mạng của bạn

Infovista

Thấu hiểu hệ thống mạng của bạn

Infovista cung cấp khả năng hiển thị và kiểm soát hoàn toàn đối với các hệ thống mạng hiện đại và các ứng dụng của chúng. Đặc trưng của Infovista là dữ liệu và phân tích được tạo ra cho các nhà cung cấp dịch vụ và doanh nghiệp đều là những “insight” thời gian thực. Infovista cung cấp các giải pháp toàn diện từ mạng vô tuyến cho doanh nghiệp đến các thiết bị phần cứng trong suốt vòng đời của hệ thống mạng. Hơn 1.500 doanh nghiệp và nhà cung cấp dịch vụ trông cậy vào Infovista, bao gồm 250 nhà khai thác mạng di động khác nhau.

Quan hệ đối tác trong thực tế

  • Phân phối toàn cầu: chúng tôi là nhà phân phối toàn cầu duy nhất của Infovista và chúng tôi là đối tác bạn cần gặp trong hoạt động kinh doanh quốc tế
  • Hợp tác chặt chẽ: mối quan hệ và hợp tác của chúng tôi với Infovista có nghĩa là chúng tôi đặt đối tác là trung tâm của mọi việc chúng tôi làm
  • Dịch vụ toàn diện: chúng tôi cung cấp mọi thứ bạn cần để phát triển và thành công bằng cách bổ sung những lợi thế cho doanh nghiệp hiện tại của bạn.
  • Hỗ trợ tiếp thị: chúng tôi giúp tạo ra nhu cầu thông qua các chương trình đa kênh trên tất cả các ngành dọc của Infovista

Infovista - thấu hiểu hệ thống mạng của bạn