Skip to main content

Juniper Networks

Giải pháp nối mạng và an ninh mạng

Juniper Networks nhằm mục đích giải quyết các vấn đề khó khăn nhất trên thế giới về công nghệ nối mạng. Nhiệm vụ của Juniper Networks là mang đến tính đơn giản để nối mạng với các sản phẩm, giải pháp và dịch vụ giúp kết nối cả thế giới. Danh mục đầu tư của Juniper Networks bao gồm bộ định tuyến, thiết bị chuyển mạch, phần mềm quản lý mạng, sản phẩm an ninh mạng và công nghệ nối mạng được xác định bằng phần mềm.

Partnership in practice

  • Hỗ trợ kỹ thuật: chúng tôi giúp bạn luôn được cập nhật thông tin mới nhất với chương trình đào tạo phù hợp, hỗ trợ bán hàng và đào tạo một kèm một
  • Tạo khách hàng tiềm năng: các nhà quản lý phát triển kinh doanh tận tâm sẽ giúp bạn xây dựng và phát triển một đường liên kết Juniper
  • Bằng chứng về khái niệm: cung cấp cho khách hàng một chương trình dùng-thử-trước-khi-mua với các đơn vị và cơ sở demo tốt nhất
  • Nhóm giành chiến thắng: chúng tôi là Đối tác Phân phối của Năm của Juniper vì đã cung cấp kết quả tốt nhất có thể cho khách hàng  

Phim giới thiệu doanh nghiệp của Juniper Networks