menu
  • Liên hệ với Chúng tôi
  • Đăng nhập vào PartnerView
  • BlueSky
  • Toàn Cầu

Maestrano

Giải pháp trao quyền cho khách hàng SME của bạn đưa ra quyết định thông minh, dựa trên phân tích

Maestrano

Giải pháp trao quyền cho khách hàng SME của bạn đưa ra quyết định thông minh, dựa trên phân tích

Maestrano là một công ty công nghệ phát triển và triển khai nền tảng điện toán đám mây như một Dịch vụ (PaaS), đã được cấp bằng sáng chế, đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ bằng cách cấp quyền truy cập vào dữ liệu quản lý tự động theo thời gian thực. Công nghệ cơ bản dựa trên Quản lý dữ liệu chủ (MDM) và giúp khách hàng hiểu nhanh về doanh nghiệp của họ, đưa ra các quyết định thông minh hơn, dựa trên dữ liệu và tập trung vào tăng trưởng bền vững.‌

CNI-image-colour-block

Giá trị chúng tôi mang lại cho đối tác

Chúng tôi giúp đối tác của mình nhận ra tiềm năng của họ. Chúng tôi luôn đau đáu và hết mình trong việc cung cấp một giải pháp giúp đối tác thành công và tăng trưởng kinh doanh. Điều này thúc đẩy những gì chúng tôi cố gắng từng ngày.

Khám phá giá trị cốt lõi của chúng tôi
CNI-image-colour-block

Công nghệ của chúng tôi

Chúng tôi cung cấp giá trị chuyên gia trên các lĩnh vực công nghệ quan trọng, mang lại cơ hội và tăng trưởng lớn trên thị trường ngày nay. Xây dựng giải pháp cho hôm nay và ngày mai.

Tham khảo các công nghệ của chúng tôi
CNI-image-colour-block

Các dịch vụ của chúng tôi

Để mở rộng khả năng của đối tác và giúp tăng khả năng thành công trên thị trường của họ, chúng tôi đã thiết lập một danh mục dịch vụ bổ sung rộng lớn.

Tham khảo các dịch vụ của chúng tôi