menu
  • PartnerCentral
  • Liên hệ với Chúng tôi
  • Toàn Cầu

Microsoft

Trao quyền cho mọi người và tổ chức để đạt được nhiều thành công hơn

Microsoft

Trao quyền cho mọi người và tổ chức để đạt được nhiều thành công hơn

Microsoft là nhà sản xuất phần mềm, dịch vụ và giải pháp hàng đầu thế giới cho người tiêu dùng và doanh nghiệp thuộc mọi quy mô và ngành công nghiệp. Bảo mật và độ tin cậy, đổi mới và tích hợp, và tính mở và khả năng tương tác là đặc trưng của mọi sản phẩm của Microsoft. .

Quan hệ đối tác trong thực tế

  • Các giải pháp: chúng tôi kết hợp các giải pháp của Microsoft với các công nghệ bổ sung để cung cấp các giải pháp sáng tạo
  • Các chuyên gia: Các đội ngũ Microsoft chuyên dụng của chúng tôi cung cấp dịch vụ quản lý tài khoản chủ động, làm việc cùng với các chuyên gia kỹ thuật để cung cấp một loạt các dịch vụ và giải pháp
  • Hệ thống điện toán đám mây: nền tảng điện toán đám mây BlueSky của chúng tôi cung cấp một cổng thông tin hợp nhất cho tất cả các giải pháp và dịch vụ đám mây của Microsoft
  • Quan hệ đối tác: mối quan hệ bền chặt của chúng tôi với Microsoft đảm bảo các đối tác có thể truy cập tất cả các tài nguyên, chương trình khuyến mãi và chương trình của Microsoft

Giới thiệu Microsoft Surface Hub 2S