Skip to main content

NETSCOUT

DDoS và giải pháp hiển thị mạng

NETSCOUT bán phần mềm giám sát và bảo mật mạng, được sử dụng để bảo vệ khỏi các cuộc tấn công từ chối dịch vụ, botnet, sâu máy tính và các nỗ lực nhằm vô hiệu hóa bộ định tuyến mạng. Các giải pháp bảo vệ DDoS và khả năng hiển thị mạng của NETSCOUT đã được chứng minh trong các mạng phức tạp nhất, lớn nhất thế giới.

Quan hệ đối tác trong thực tế

  • Các nhà cung cấp liên kết: NETSCOUT và Cisco có lịch sử làm việc cùng nhau, từ SP do Cisco quản lý đến các lưỡi vật lý trong Cisco ASRs
  • Phân phối toàn cầu: chúng tôi quản lý cơ hội cho các đối tác, bất kể họ ở đâu trên thế giới
  • Phát triển kinh doanh: các chương trình bao gồm các kế hoạch kinh doanh cá nhân để thúc đẩy doanh thu và kinh nghiệm hợp tác
  • Hỗ trợ RMA: dịch vụ trả hàng có sẵn trên các thiết bị APS và AED trong vòng 48 giờ

NETSCOUT Smart Edge Monitoring