Skip to main content

Nokia

Tạo ra công nghệ để kết nối thế giới

Nokia cho phép khách hàng của mình chuyển đổi mạng truyền thông với 5G, IoT, nền tảng đám mây, phần mềm và các giải pháp truyền thông quan trọng khác. Nokia cũng cấp phép cho các danh mục đầu tư có giá trị về quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm bằng sáng chế, công nghệ tiên tiến và thương hiệu của Nokia.

Partnership in practice

  • Phát triển hoạt động kinh doanh: các chương trình đối tác của chúng tôi bao gồm các kế hoạch kinh doanh cá nhân nhằm thúc đẩy các cơ hội, doanh thu và trải nghiệm đối tác của Nokia
  • Trải nghiệm kênh: Kinh nghiệm sâu rộng của Westcon trong việc cung cấp mạng truyền thông giúp bổ sung cho dòng sản phẩm của Nokia

Nokia industrial-grade private wireless