menu
  • PartnerCentral
  • Liên hệ với Chúng tôi
  • Toàn Cầu

Silver Peak

Mô hình Business-first networking, hỗ trợ bằng nền tảng SD-WAN tự điều khiển

Silver Peak

Mô hình Business-first networking, hỗ trợ bằng nền tảng SD-WAN tự điều khiển

Silver Peak là công ty SD-WAN hàng đầu trên toàn cầu. Nền tảng phần mềm Unity EdgeConnect của Silver Peak cung cấp một mạng diện rộng tự điều khiển, do đó, các công ty CNTT hàng đầu có thể nói ra doanh nghiệp muốn gì, sau đó sử dụng tính năng tự động hóa và học máy để kích hoạt. Điều này mang lại cho các doanh nghiệp và nhà cung cấp dịch vụ sự linh hoạt để kết nối an toàn người dùng của họ với các ứng dụng thông qua nguồn kết nối hiệu quả nhất về chi phí có sẵn. Có thể triển khai trong các văn phòng từ xa, các chi nhánh, trung tâm khu vực, trung tâm dữ liệu hoặc trên nền tảng đám mây.

Nếu bạn là một trong số 85% tổ chức tuyên bố rằng họ phải mất nhiều năm nữa mới có được những lợi ích mong đợi của nền tảng đám mây, vậy tại sao bạn không thử chuyển sang mô hình business-first networking với Silver Peak.

Chỉ Silver Peak mới có thể cung cấp trên cả bốn yếu tố khác biệt chính.

Partnership in practice

  • Tính nhất quán: Thỏa thuận phân phối toàn cầu Silver Peak và Westcon thể hiện mối quan hệ đối tác chiến lược giúp thúc đẩy các năng lực cốt lõi của cả hai doanh nghiệp
  • Cơ hội: quan hệ đối tác của Westcon và Silver Peak kết hợp sự phát triển theo cấp số nhân của SD-WAN với các chương trình cạnh tranh và hỗ trợ kỹ thuật và bán hàng vô song
  • Chiến lược: với hệ sinh thái liên minh công nghệ chiến lược rộng nhất trong ngành, chúng tôi phát triển các giải pháp Silver Peak giúp mở rộng giá trị của mạng WAN

Silver Peak – SD-Wan đang hoạt động