Skip to main content

Tufin

Quản lý chính sách an ninh trên các nền tảng hỗn hợp

Tufin cho phép khách hàng tăng khả năng linh hoạt trong kinh doanh đồng thời vẫn duy trì một thế trận an ninh vững chắc trên các mạng vật lý, môi trường điện toán đám mây kết hợp, container và microservice. Tufin cung cấp tính năng tự động hóa dựa trên chính sách để giúp khách hàng thực hiện các thay đổi trong vài phút thay vì vài ngày và duy trì sự tuân thủ liên tục các quy định trong ngành và chính sách nội bộ.

CSI-image-colour-block

Giá trị chúng tôi mang lại cho đối tác

Chúng tôi giúp đối tác của mình nhận ra tiềm năng của họ. Chúng tôi luôn đau đáu và hết mình trong việc cung cấp một giải pháp giúp đối tác thành công và tăng trưởng kinh doanh. Điều này thúc đẩy những gì chúng tôi cố gắng từng ngày.

Khám phá các giá trị cốt lõi của chúng tôi
CSI-image-colour-block

Công nghệ của chúng tôi

Chúng tôi cung cấp giá trị chuyên gia trên các lĩnh vực công nghệ quan trọng, mang lại cơ hội và khả năng tăng trưởng trên thị trường ngày nay. Xây dựng giải pháp cho hôm nay và ngày mai.

Tham khảo các công nghệ của chúng tôi
CSI-image-colour-block

Các dịch vụ của chúng tôi

Để mở rộng khả năng của đối tác và giúp tăng khả năng thành công trên thị trường của họ, chúng tôi đã thiết lập một danh mục dịch vụ bổ sung rộng lớn.

Tham khảo các dịch vụ của chúng tôi