Skip to main content

Varonis

Không ngừng tập trung vào việc bảo vệ dữ liệu dễ bị tấn công

Tài sản dữ liệu là thành phần có giá trị nhất và dễ bị tấn công nhất của nền kinh tế toàn cầu. Cùng với đội ngũ nhân viên, dữ liệu là trọng tâm của hầu hết mọi tổ chức, nhưng chính các giải pháp an ninh mạng thông thường đã thất bại trong việc bảo vệ dữ liệu.

Trung bình, 20% dữ liệu của một tổ chức có thể truy cập được đối với mọi nhân viên. Phải mất nhiều tháng hoặc nhiều năm để phát hiện ra bảy mươi phần trăm cuộc tấn công. Nhưng điều này không xảy ra đối với Varonis.

Với Varonis, chỉ những người phù hợp mới có quyền truy cập vào dữ liệu phù hợp. Với tính năng nhận thức thời gian thực về cách thức nhân viên sử dụng dữ liệu, hành vi độc hại được gắn cờ và bị dừng lại.

CSI-image-colour-block

Giá trị chúng tôi mang lại cho đối tác

Chúng tôi giúp đối tác của mình nhận ra tiềm năng của họ. Chúng tôi luôn đau đáu và hết mình trong việc cung cấp một giải pháp giúp đối tác thành công và tăng trưởng kinh doanh. Điều này thúc đẩy những gì chúng tôi cố gắng từng ngày.

Khám phá các giá trị cốt lõi của chúng tôi
CSI-image-colour-block

Công nghệ của chúng tôi

Chúng tôi cung cấp giá trị chuyên gia trên các lĩnh vực công nghệ quan trọng, mang lại cơ hội và khả năng tăng trưởng trên thị trường ngày nay. Xây dựng giải pháp cho hôm nay và ngày mai.

Tham khảo các công nghệ của chúng tôi
CSI-image-colour-block

Các dịch vụ của chúng tôi

Để mở rộng khả năng của đối tác và giúp tăng khả năng thành công trên thị trường của họ, chúng tôi đã thiết lập một danh mục dịch vụ bổ sung rộng lớn.

Tham khảo các dịch vụ của chúng tôi