menu
  • Liên hệ với Chúng tôi
  • Đăng nhập vào PartnerView
  • BlueSky
  • Toàn Cầu

VeloCloud

Giải pháp SD-WAN được phân phối trên nền tảng đám mây

VeloCloud

Giải pháp SD-WAN được phân phối trên nền tảng đám mây

VeloCloud, hiện là một phần của VMware, là công ty dẫn đầu thị trường SD-WAN. VeloCloud giúp đơn giản hóa kết nối mạng WAN chi nhánh bằng cách tự động triển khai và cải thiện hiệu suất qua internet riêng, băng thông rộng và các liên kết LTE cho các doanh nghiệp và nhà cung cấp dịch vụ đang ngày càng phân tán. VeloCloud hỗ trợ an toàn cho sự phát triển ứng dụng, tính linh hoạt của mạng và chương trình triển khai chi nhánh đơn giản hóa đồng thời cung cấp quyền truy cập chi nhánh hiệu suất cao, đáng tin cậy cho các dịch vụ đám mây, trung tâm dữ liệu cá nhân và các ứng dụng doanh nghiệp dựa trên SaaS.

Partnership in practice

  • Phân phối trên toàn cầu: Westcon là nhà phân phối toàn cầu duy nhất của VeloCloud
  • Quan hệ đối tác chặt chẽ: sự hợp tác của chúng tôi với VeloCloud đặt các đối tác ở trọng tâm của mọi việc chúng tôi làm
  • Dịch vụ kỹ thuật: chúng tôi cung cấp thêm dung lượng, phạm vi phủ sóng và khả năng bạn cần để phát triển doanh nghiệp VeloCloud thành công
  • Hỗ trợ marketing: tạo ra nhu cầu và xây dựng đường liên kết thông qua các chương trình đa kênh trên tất cả các ngành dọc của VeloCloud

VMware SD-WAN của VeloCloud® - dẫn đầu sự chuyển đổi ở đường biên mạng