Skip to main content

Vidyo

Vidyo cung cấp chất lượng video cấp doanh nghiệp, quyền riêng tư cấp chăm sóc y tế và công nghệ định tuyến được cấp bằng sáng chế cho tính năng video đàm thoại thực sự với độ rõ nét. Được hỗ trợ bằng các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu, VidyoCloud cung cấp tính khả dụng cao và độ tin cậy vững chắc, độ trễ thấp và tối ưu hóa đường truyền internet được quản lý thông qua công nghệ định tuyến được cấp bằng sáng chế.

CCI-image-colour-block

Giá trị chúng tôi mang lại cho đối tác

Chúng tôi giúp đối tác của mình nhận ra tiềm năng của họ. Chúng tôi luôn đau đáu và hết mình trong việc cung cấp một giải pháp giúp đối tác thành công và tăng trưởng kinh doanh. Điều này thúc đẩy những gì chúng tôi cố gắng từng ngày.

Khám phá các giá trị cốt lõi của chúng tôi
CCI-image-colour-block

Công nghệ của chúng tôi

Chúng tôi cung cấp giá trị chuyên gia trên các lĩnh vực công nghệ quan trọng, mang lại cơ hội và khả năng tăng trưởng trên thị trường ngày nay. Xây dựng giải pháp cho hôm nay và ngày mai.

Tham khảo các công nghệ của chúng tôi
CCI-image-colour-block

Các dịch vụ của chúng tôi

Để mở rộng khả năng của đối tác và giúp tăng khả năng thành công trên thị trường của họ, chúng tôi đã thiết lập một danh mục dịch vụ bổ sung rộng lớn.

Tham khảo các dịch vụ của chúng tôi