Skip to main content

Naši zaměstnanci, planeta a společnost jsou naší prioritou

Odpovědně podnikat znamená konat dobro.

Díky moudrým a informovaným rozhodnutím, pevným hodnotám a chytrým inovacím můžeme podporovat lepší budoucnost lidí kolem nás.

Naše strategie odpovědného podnikání stojí na třech pilířích: lidé, planeta a komunity. Jako organizace založená na datech využíváme naše poznatky těchto pilířů k přijímání opatření ve snaze dosáhnout hmatatelných výsledků.

Díky tomu považujeme odpovědné podnikání za víc než jen koncept – jde o kompas, který nás vede k tomu, abychom pokračovali v pozitivních změnách.

Odpovědné podnikání v číslech

91% zaměstnanců by doporučilo přátelům práci ve společnosti Westcon-Comstor*

Téměř
$1 milion
USD vynaložených na školení*
 

41 % našich zaměstnanců jsou ženy*

 

Pět vědecky podložených cílů boji proti klimatickým změnám
 

*Data za fiskální rok 2023

Prozkoumejte naše pilíře

Resp-Bus-People-Card-Purple-2

Lidé

Chceme být žádanou firmou, ve které se lidem bude líbit.

Další informace
Resp-Bus-Planet-Card

Planeta

Zlepšování našeho vlivu na životní prostředí a vytváření hodnot v oblasti udržitelnosti pro naše partnery.

Další informace
Resp-Bus-Comm-Card

Komunity

Podpora vzájemného úspěchu v našich obchodních a sociálních komunitách.

Další informace

Naše cíle v oblasti změny klimatu

Nulové čisté*

emise v oblastechs
1, 2 a 3 do roku
2050**

50

Snížení absolutních emisí v rozsahu 1 a 2 o 50 % do roku 2030**.

25

Snížení absolutních emisí v rozsahu 3 o 25 % do roku 2030**.

80

našich dodavatelů*** má do roku 2025 vědecky podložené cíle**

100

100% obnovitelná elektřina pro naše globální provozy do roku 2030

*Nulová čistá hodnota je definována jako 90% snížení emisí a kompenzace zbytkových emisí (<%10)
**od základního roku 2022
***podle výdajů na nakoupené zboží a služby a použití prodaných výrobků
Iniciativa Science Based Targets (SBTi) potvrdila naše cíle pro dosažení čisté nulové spotřeby do roku 2050. 

 

 

Zmírňování změny klimatu v Westcon-Comstor

David Grant, generální ředitel společnosti Westcon-Comstor, vás provede našimi čtyřmi cíli, které bojují proti změně klimatu.

 

Akreditace

Odpovědné podnikání bez obalu

Připojte se k nám, našim partnerům a prodejcům a pusťte si naši sérii videí, která představují nejdůležitější postupy a témata současného odpovědného podnikání.

 

Epizoda 1: Snižování emisí s Vincem Digneo, stratégem udržitelnosti ve společnosti Palo Alto Networks

Podívejte se:

  • Praktické kroky, jak se vypořádat s emisemi rozsahu 3
  • Důležitost spolupráce s distribučním kanálem
  • Jak efektivně zapojit zaměstnance
 

Epizoda 2: Cesta k udržitelnému podnikání s Joanne Ballardovou, ředitelkou pro strategii ESG a dodržování předpisů ve společnosti Maintel

Podívejte se:

  • Čím je udržitelný rozvoj ziskový
  • Úloha distribuce ve strategii společnosti Maintel
  • Výhody recyklační technologie
 

Epizoda 3: Rozmanitost a inkluze: Využití maorských a tichomořských talentů s Awhinou Kanohi, manažerkou partnerství ve společnosti TupuToa

Podívejte se:

  • Co znamená inkluze v odpovědném podnikání
  • Proč je kulturní vzdělávání tak důležité
  • Význam využití stážistů z nedostatečně zastoupených skupin

Podívejte se na naše zásady

 

Kvalita ISO 9001


Stáhnout

 

 

ISO 14001 Životní prostředí


Stáhnout
 

ISO 27001 Bezpečnost informací (logistika)

Stáhnout
 

ISO 27001 Bezpečnost informací (služby)

Stáhnout
 

ISO 27001 Bezpečnost informací (ITS)


Stáhnout
 

ISO 28000 Bezpečnost dodavatelského řetězce

Stáhnout
 

Politika environmentálního řízení

Stáhnout