menu
  • PartnerCentral
  • Kontaktujte nás
  • Česko

Naši zaměstnanci, planeta a společnost jsou naší prioritou

Jsme přesvědčeni, že vytvoření udržitelné budoucnosti pro naši firmu a okolní svět je správnou cestou. Proto je odpovědné podnikání v popředí všeho, co děláme.

Každá firma má povinnost chránit planetu i její obyvatele. Nejenže je to správná věc… Je to i jediná možnost. Je to logický vývoj událostí. Firmy mohou prosperovat jen v případě, že bude prosperovat i svět.

Proto při každém rozhodování bereme v úvahu životní prostředí, ekonomiku a společnost jako celek. Naše procesy, služby, pracovní podmínky a další jsme navrhovali tak, aby byly co nejvíce eticky nezávadné a šetrné k životnímu prostředí.

Naši lidé

Chceme být žádanou firmou, ve které se lidem bude líbit

Vybudovali jsme inkluzivní kulturu, v níž se lidé cítí dobře a příjemně se jim pracuje. Vítaný je u nás zaměstnanec jakéhokoli původu, rasy, víry a orientace. Poskytujeme jim rovný přístup k odbornému vzdělávání a školením, abychom jim pomohli plně rozvinout potenciál.

Ani nešetříme na zdraví a blahu našich zaměstnanců. Díky flexibilnímu pracovnímu prostředí, odborným zdrojům a nápomocnému vedení naši zaměstnanci prosperují a jsou spokojení.

I naši partneři a jejich zákazníci motivují naše zaměstnance, aby nedodávali jen jednorázová efektivní řešení, ale aby vytvořili úspěšné udržitelné řešení zaručující dlouhodobé partnerství do budoucna.

Náš cíl

Rozvíjet zaměstnance, aby dosahovali nejlepších výsledků

Pro zaměstnance nabízíme programy mentoringu a rozvoje dovedností, aby měli příležitost využít svůj potenciál.

Být otevření rozmanitosti a podněcovat k inkluzi

Rozmanitost myšlení, zkušeností a zázemí je kolébkou inovací. Dbáme na to, aby naši zaměstnanci měli stejná práva a mohli tak plně přispívat k úspěchu naší firmy.  

Dbát na zdraví a pohodu našich zaměstnanců

Náš holistický přístup k celkovému blahu našich zaměstnanců nám pomáhá zlepšovat prostředí pro zaměstnance a udržovat je tak spokojené a produktivní. 

Jak toho chceme dosáhnout?

Rozmanitost, rovnost a inkluzi zohledňujeme při náboru a zajišťujeme tak rovné a spravedlivé příležitosti.

 

Jen v roce 2021 jsme do školení programů rozvoje managementu investovali přes 1 milion amerických dolarů.

 

Naše sdružení zaměstnanců a program ONE Westcon propojuje lidi, aby přispívali a sdíleli své nápady.

 

Díky flexibilnímu pracovnímu režimu mohou zaměstnanci odbavit pracovní povinnosti, jak jim to vyhovuje.

 

Nabízíme komplexní programy zajišťující blaho zaměstnanců, včetně aplikací na podporu zdraví, pohody a duševní rovnováhy.

 

Zaměstnanci pravidelně absolvují školení o nevědomé zaujatosti, rozmanitosti, rovnosti a inkluzi.

 

Našim zaměstnancům poskytujeme formální i neformální mentorské programy, aby se mohli rozvíjet.

 

Naše planeta

Odvážné kroky na ochranu našeho světa

Vzhledem k tomu, že problémy, se kterými se naše planeta musí potýkat, jsou stále naléhavější, intenzivně hledáme inovativní řešení, kterými bychom snížili naši uhlíkovou stopu.

Stanovili jsme si ambiciózní plán, jak řešit klimatické změny. Díky našim partnerstvím v oblasti udržitelnosti dokážeme prosazovat udržitelný dodavatelský řetězec.

S cirkulárními technologiemi a reverzní logistikou pomáháme našim partnerům snižovat množství odpadu a vracením repasovaných zařízení do IT hospodářství navíc uspokojujeme rostoucí potřeby koncových zákazníků po odpovědně vyráběných IT.

Náš cíl

Boj s klimatickými změnami

V boji s klimatickými změnami jsme si vytyčili ambiciózní cíle. Pomáháme tak nejen sobě, ale také ekosystémům našich partnerů snižovat dopad na životní prostředí. 

Prosazovat udržitelný dodavatelský řetězec

Svojí velikosti a vlivu využíváme ke zvýšení udržitelnosti. Podněcujeme k inovacím a pomáháme našim partnerům dosáhnout jejich cílů v oblasti udržitelnosti.  

Technologie šetrné k životnímu prostředí

Pomáháme našim partnerům uvědomit si hodnotu cirkulárních technologií, snižujeme množství elektroodpadu a propagujeme ekologická řešení technologie. 

Jak toho chceme dosáhnout?

 

V rámci iniciativy Science Based Targets Initiative (SBTi) jsme se zapojili do kampaně usilující o snížení o 1,5 °C.

 
 

Zavázali jsme se snížit emise o 90 %, abychom nejpozději do roku 2050 dosáhli nulových emisí./p>

 
 

Pracujeme na krátkodobých a dlouhodobých cílech k dosažení nulových emisí, které předložíme ke schválení iniciativě SBTi.

 
 

V rámci projektu klimatické strategie jsme si stanovili pětiletý plán k postupné neutrální uhlíkové stopě.

 
 

Ve všech našich provozovnách po celém světě pracujeme na zlepšení našeho bronzového skóre udržitelnosti EcoVadis.

 
 

Od roku 2019 podporujeme certifikované likvidace odpadu, po celé Evropě jsme úspěšně odstranili na 5 000 jednotek.

 
 

Náš nový etický kodex pro dodavatele, který brzo představíme, zajišťuje osvědčené postupy v rámci celého našeho dodavatelského řetězce.

 
 

We’re rolling out an interactive ESG training program to all our staff so they understand ESG principles and best practices

 
 

We’ve supported reverse logistics since 2007 and saved our partners over $6 million by reusing IT cables alone

 

Naše komunita

Rozšiřujeme obzory a nebráníme se novým technologiím

Ochotně podporujeme jak obchodní, tak společenskou komunitu.   

Chceme zlepšovat komunity, ve kterých žijeme a pracujeme. Na celosvětové i lokální úrovni jsme se trvale zavázali k podpoře našich komunit. Investujeme do lidí, a to jak prostřednictvím programů pro mládež, tak dobrovolnickými aktivitami a odborným poradenstvím u komunitních projektů. 

Rovněž pracujeme na růstu našich pracovních komunit tím, že sdružujeme lidi v rámci praktických a odborných aktivit a akcí. 

Náš cíl

Vytvářet příležitosti a stát se inspirací pro příští generaci

Mladým lidem pomáháme rozvíjet naplno jejich potenciál a využít kariérních příležitostí po celém světě. 

Pomáhat komunitám v tísni

Ve členech našeho týmu podněcujeme filantropii a dobrovolnictví v rámci komunit stižených nouzí. 

Podporovat komunity v ekosystému našich partnerů

Ekosystém našich partnerů se prostřednictvím zábavných aktivit a akcí snažíme rozhýbat ke spolupráci a společnému úspěchu..

Jak toho chceme dosáhnout?

 

Ve spolupráci s koordinátory pracovních pozic nabízíme kariérní programy a stáže pro pracovníky z menšinových skupin.

 
 

Poradenský výbor dodavatelů (VEAC) společnosti Westcon sdružuje vedoucí strategické dodavatele, aby spolu komunikovali a navázali spolupráci.

 
 

Naši zaměstnanci věnují svůj čas a prostředky na bezpočet dobrovolnických projektů, jako je například rozvoz potravinových balíčků pro lidi v tísni.

 
 

Pro ekosystémy partnerů je na Blízkém Východě pořádána dvoudenní akce „Imagine“, která je virtuálním setkáním s živou zábavou.

 
 

Komunita Comstor Managed Service Provider Community zase sdružuje partnery, aby spolu diskutovali o ožehavých tématech a řešili aktuální problémy.

 
 

Exkluzivní komunita společnosti Westcon Tech Xpert pořádá neprodejní akce zaměřené na počítačovou bezpečnost.