Skip to main content
  • Polska

Nasi ludzie

Stawanie się miejscem, do którego ludzie chcą dołączyć i gdzie uwielbiają przebywać

Stworzyliśmy inkluzywną kulturę, w której nasi pracownicy mogą czuć się najlepiej i dawać z siebie wszystko.  Zapraszamy pracowników o różnym pochodzeniu, rasie, wyznaniu i orientacji; zapewniamy im sprawiedliwy dostęp do szkoleń w zakresie umiejętności i rozwoju, aby pomóc im w pełni wykorzystać swój potencjał. 

Inwestujemy również w zdrowie i dobre samopoczucie naszych pracowników, sprawiając, że dbanie o zdrowie i szczęście jest łatwe i przyjemne dzięki elastycznym środowiskom pracy, zasobom ekspertów i pomocnym wskazówkom.

Nasi pracownicy są uprawnieni do właściwego postępowania przez naszych partnerów i ich klientów – nie tylko dla dostarczania skutecznych rozwiązań już dziś, ale też po to, by tworzyć trwały sukces i długoterminowe partnerstwa na przyszłość.

Nasz cel

Rozwijanie naszych pracowników, aby osiągali jak najlepsze wyniki

Stwarzamy naszym pracownikom możliwości wykorzystania ich potencjału poprzez programy rozwoju umiejętności i mentorskie.

Uwzględnianie różnorodności i wspieranie integracji

Różnorodność myśli, doświadczeń i tła jest źródłem innowacji. Dbamy o to, aby nasi ludzie mieli równy głos, aby w pełni przyczynić się do sukcesu firmy.  

Promowanie zdrowia i dobrego samopoczucia naszych ludzi

Priorytetowe traktowanie ogólnego dobrego samopoczucia ludzi pomaga nam poprawiać doświadczenia naszych pracowników, jednocześnie tworząc spełnioną, produktywną siłę roboczą. 

Jak to robimy?

Budujemy różnorodność, równość i integrację w trakcie naszych procesów rekrutacyjnych, aby zapewnić równe i sprawiedliwe szanse

 

Tylko w 2021 roku zainwestowaliśmy prawie milion dolarów w szkolenia i programy rozwoju przywództwa

 

Nasze Grupy Zasobów Pracowniczych i program ONE Westcon łączą ludzi, aby wnosić wkład i dzielić się swoimi przemyśleniami

 

Pracownicy mogą skorzystać z elastycznych form pracy dostosowanych do ich potrzeb

Oferujemy kompleksowe programy, w tym aplikację dotyczącą zdrowia i dobrego samopoczucia oraz wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego

 

Nasi pracownicy przechodzą regularne szkolenia w zakresie nieświadomych uprzedzeń, różnorodności, równości i integracji

 

Zapewniamy formalne i nieformalne programy mentorskie dla rozwoju naszych pracowników