menu
  • Kontakt
  • Zaloguj się do PartnerView
  • Polska

Obsługa proaktywna

Całodobowa wydajność i produktywność IT

Nasze usługi w zakresie opieki proaktywnej

Nasze zespoły spełniają najwyższe standardy dzięki możliwościom obejmującym proaktywne zarządzanie urządzeniami, obsługę incydentów, zarządzanie zdarzeniami i eskalację poziomu 3.

Odciążeni z administrowania IT partnerzy mogą być pewni, że kluczowe zadania, takie jak ciągłość działania, analiza i zaangażowanie dostawców, znajdują się w bezpiecznych rękach.

Skorzystaj z wiedzy naszych zdalnych ekspertów technicznych. Skoncentruj się na podstawowej działalności przynoszącej zyski.

Jak możemy pomóc

Zakres

Zakres

24/7, multitechnologia, wielobranżowość, wielojęzyczność

Rozwiązania pakietowe

Rozwiązania pakietowe

Zagwarantowane umowy SLA, stałe ceny, gotowe pakiety, niskie nakłady inwestycyjne na początek

Relacje z klientami

Relacje z klientami

Większa przewaga rynkowa dzięki ofertom opatrzonym białą etykietą

Interfejs sprzedawcy

Interfejs sprzedawcy

RMA i zarządzanie eskalacją na poziomie 3

Historia klienta

Modernizacja i bieżące zarządzanie komunikacją szpitalną

Zapotrzebowanie

Szwedzki szpital uniwersytecki potrzebował poprawy jakości systemu telefonii IP.

Co zrobiliśmy

  • Poprawa jakości komunikacji, sprawdzenie statusu istniejącej platformy Cisco Call Manager oraz wdrożenie wymaganych aktualizacji
  • Uznając, że wcześniejsze problemy mogą potencjalnie powracać, wprowadzono proaktywne monitorowanie systemu w celu uniknięcia ponownego wystąpienia problemów

Poznaj więcej usług

Low Angle Shot In Fully Working Data Center IT Engineer Installs Hard Drive into Server Rack. Detailed and Technically Accurate Footage.

Usługi specjalistyczne

Dowiedz się więcej
supply-chain

Łańcuch dostaw

Dowiedz się więcej