menu
  • PartnerCentral
  • ติดต่อเรา
  • ทั่วโลก

ที่คำนึงถึงผู้คน โลก และชุมชนเป็นสิ่งแรก

เราเชื่อมั่นในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนสำหรับธุรกิจของเราและโลกรอบ ๆ ตัวเรา นั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำ

ทุกธุรกิจมีบทบาทในการปกป้องโลกและผู้คน ซึ่งเป็นมากกว่าการทำสิ่งที่ถูกต้อง – ที่เป็นเพียงทางเลือกเดียว ลองคิดว่า: ธุรกิจจะประสบความสำเร็จก็ต่อเมื่อโลกปลอดภัย

นั่นเป็นสาเหตุที่เราคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคมส่วนร่วม และเศรษฐกิจในทุกการตัดสินใจของเรา กระบวนการ บริการ สภาพการทำงาน และส่วนอื่นๆ ถูกออกแบบมาให้ตรงตามหลักจรรยาบรรณและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุด

บุคลากรของเรา

เป็นสถานที่ที่ผู้คนต้องการเข้าร่วมและยินดีที่จะอยู่

เราได้สร้างวัฒนธรรมการเป็นส่วนหนึ่งที่บุคลากรของเราสามารถรู้สึกและเป็นตัวของตัวเองได้ดีที่สุด เรายินดีต้อนรับพนักงานทุกคน ไม่ว่าจะมีภูมิหลัง เชื้อชาติ ความเชื่อ และเป้าหมายใดก็ตาม และเราช่วยให้พวกเขาสามารถเข้าถึงการฝึกฝนทักษะและการพัฒนาตนเองได้อย่างเท่าเทียมเพื่อให้พวกเขาบรรลุศักยภาพสูงสุดของตนเอง

นอกจากนี้ เรายังลงทุนกับสุขภาพและสวัสดิภาพของพนักงานของเรา ทำให้การมีสุขภาพที่ดีและมีความสุขเป็นเรื่องที่น่าสนุกและเรียบง่ายผ่านทางสภาพแวดล้อมการทำงานที่ยืดหยุ่น ความรู้ความสามารถของผู้เชี่ยวชาญ และคำแนะนำเชิงสนับสนุน

บุคลากรของเราได้รับการสนับสนุนให้ทำสิ่งที่ถูกต้องสำหรับคู่ค้าและลูกค้าของเรา ในปัจจุบันพวกเขาไม่เพียงมอบแนวทางที่มีประสิทธิภาพ แต่ยังสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืนและความเป็นคู่ค้าระยะยาวสำหรับอนาคตอีกด้วย

เป้าหมายของเรา

พัฒนาบุคลากรให้บรรลุศักยภาพสูงสุด

เราสร้างโอกาสให้บุคลากรบรรลุศักยภาพผ่านโครงการการพัฒนาทักษะและการให้คำแนะนำ

เปิดรับความหลากหลายและปลูกฝังความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ความหลากหลายทางความคิด ประสบการณ์ และภูมิหลังคือที่ที่นวัตกรรมเติบโต เราจะทำให้มั่นใจว่าบุคลากรมีสิทธิเท่าเทียมกันในการสนับสนุนความสำเร็จของบริษัทอย่างเต็มที่  

การยกระดับสุขภาพและสวัสดิภาพของบุคลากร

การให้ความสำคัญกับสวัสดิภาพโดยรวมของบุคลากรช่วยให้เราสามารถยกระดับประสบการณ์ของพนักงาน พร้อมกับสร้างแรงงานที่มีประสิทธิภาพตามเป้าหมายได้

เราทำได้อย่างไร

เราสร้างความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการสรรหาบุคลากรเพื่อรับรองว่าทุกคนจะมีโอกาสที่เท่าเทียมไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน

 

ในปี 2021 เพียงปีเดียว เราลงทุนเกือบ 1 ล้านดอลลาร์ไปกับโครงการการฝึกอบรมและการพัฒนาความเป็นผู้นำ

 

กลุ่มทรัพยากรของพนักงานและโครงการ ONE Westcon นำผู้คนมารวมกันเพื่อระดมและแบ่งปันความคิด

 

พนักงานสามารถได้รับประโยชน์จากการสิ่งแวดล้อมการทำงานที่ยืดหยุ่นที่ตอบสนองความต้องการของพวกเขา

 

เรามีโครงการส่งเสริมสุขภาวะที่ครอบคลุม รวมถึงแอพพลิเคชันด้านสุขภาพและสุขภาวะและการสนับสนุนด้านสุขภาพจิต

 

บุคลากรของเราได้รับการฝึกอบรมเป็นประจำเกี่ยวกับอคติที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว ความหลากหลาย ความเท่าเทียม และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสังคม

 

เรามีโครงการให้คำแนะนำทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการเพื่อพัฒนาบุคลากรของเรา

 

โลกของเรา

มุ่งไปข้างหน้าอย่างกล้าหาญเพื่อปกป้องโลกรอบๆ ตัวเรา

เนื่องจากปัญหาต่าง ๆ บนโลกกลายเป็นเรื่องเร่งด่วนมากขึ้น เราจึงมุ่งเน้นไปที่การค้นหาแนวทางใหม่ ๆ ที่สามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เราได้กำหนดแนวทางที่แข็งขันเพื่อรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ และด้วยการสนับสนุนจากคู่ค้าด้านความยั่งยืน เราจึงสามารถยกระดับห่วงโซ่อุปทานให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

จากการใช้เทคโนโลยีหมุนเวียนและโลจิสติกส์ย้อนกลับ เราจึงช่วยให้คู่ค้าของเราสามารถลดขยะและเพิ่มมูลค่าโดยการรีไซเคิลอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้กลับมาใช้ได้ใหม่เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจด้าน IT ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์ IT ที่ได้รับผลิตโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

เป้าหมายของเรา

การรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ

เราได้กำหนดแนวทางที่แข็งขันเพื่อรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ จากการดำเนินการดังกล่าว เราไม่เพียงช่วยเหลือตัวเราเอง แต่ยังช่วยเหลือระบบนิเวศของคู่ค้าของเรา และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ยกระดับห่วงโซ่อุปทานเพื่อความยั่งยืน

เราใช้มาตรการและพลังของเราเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืน ขับเคลื่อนนวัตกรรมและช่วยให้คู่ค้าของเราบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนของตนเอง

เทคโนโลยีที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

เราช่วยให้คู่ค้าของเราตระหนักถึงคุณค่าของเทคโนโลยีหมุนเวียน ซึ่งช่วยลดขยะอิเล็กทรอนิกส์และช่วยสนับสนุนแนวในการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เราทำได้อย่างไร

 

เราได้เข้าร่วมแคมเปญ Business Ambition for 1.5°C ซึ่งเป็นโครงการที่สนับสนุนให้มีการกำหนดเป้าหมายโดยอิงหลักวิทยาศาสตร์ (SBTi)

 
 

เรามุ่งมั่นที่จะลดการปล่อยก๊าซลง 90% เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2050 อย่างช้าที่สุด

 
 

เรากำลังกำหนดเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเพื่อส่งให้ SBTi ทำการตรวจสอบ

 
 

โครงการกลยุทธ์สภาพอากาศของเราได้กำหนดแผนการทำงานห้าปีสู่การกำจัดคาร์บอนจากเชื้อเพลิงฟอสซิลให้เหลือศูนย์

 
 

เราทำงานเพื่อปรับปรุงคะแนน Bronze Sustainability ของ EcoVadis ในการดำเนินงานทั่วโลกของเรา

 
 

ด้วยการสนับสนุนการทำลายที่ผ่านการรับรองตั้งแต่ปี 2019 เรากำจัดได้ประมาณ 5,000 ยูนิตทั่วทั้งยุโรป

 
 

หลักจรรยาบรรณของซัพพลายเออร์ฉบับใหม่ที่กำลังจะเผยแพร่เร็ว ๆ นี้ จะช่วยรับรองแนวทางปฏิบัติตลอดห่วงโซ่อุปทานของเรา

 
 

เรากำลังเผยแพร่โครงการการฝึกอบรม ESG แบบโต้ตอบให้กับพนักงานทุกคน เพื่อให้พวกเขาเข้าใจหลักการ ESG และแนวทางปฏิบัติ

 
 

• เราสนับสนุนโลจิสติกส์ย้อนกลับตั้งแต่ปี 2007 และช่วยให้คู่ค้าประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่า 6 ล้านดอลลาร์จากการนำสายไฟที่ใช้ในธุรกิจ IT กลับมาใช้ใหม่เพียงอย่างเดียว

 

ชุมชนของเรา

การขยายมุมมองและเปิดประตูสู่โลกเทคโนโลยี

เราให้ความสำคัญกับการยกระดับชุมชน ทั้งด้านธุรกิจและสังคม   

เราต้องรับผิดชอบการปรับปรุงชุมชนที่เราอาศัยและทำงานอยู่ ทั้งระดับโลกและในท้องถิ่น เรามีพันธสัญญาในการสนับสนุนชุมชนและลงทุนกับบุคลากร ไม่ว่าจะผ่านโครงการส่งเสริมวิชาชีพในระดับพื้นฐานหรือการอาสาสมัครเสียสละเวลาและความเชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาโครงการของชุมชน

นอกจากนี้ เรายังสนับสนุนการเติบโตของชุมชนทางธุรกิจโดยการผลึกกำลังของบุคลากรในโครงการและกิจกรรมแบ่งปันความรู้ที่ทั้งมีคุณค่าและสนุกสนานในเวลาเดียวกัน

เป้าหมายของเรา

สร้างโอกาสและแรงบันดาลให้กับคนรุ่นถัดไป

เราช่วยให้คนรุ่นใหม่บรรลุศักยภาพสูงสุดและคว้าโอกาสทางวิชาชีพทั่วโลก

สนับสนุนสินค้าโภคภัณฑ์ที่ขาดแคลน

เราส่งเสริมให้มีการช่วยเหลือและจัดกิจกรรมอาสาสมัครโดยบุคลากรของเราเพื่อช่วยเหลือชุมชนที่ประสบความยากลำบาก

สร้างเสริมชุมชนในระบบนิเวศคู่ค้าของเรา

เราส่งเสริมให้ระบบนิเวศคู่ค้าผลักดันการงานร่วมกันและความสำเร็จส่วนรวมผ่านโครงการและกิจกรรมที่สร้างรอยยิ้มร่วมกัน

เราทำได้อย่างไร

 

โครงการส่งเสริมวิชาชีพในระดับพื้นฐานและความเป็นคู่ค้ากับ Migrant Leaders และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้มอบโอกาสให้กับกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสมากมาย

 
 

Westcon’s Vendor Advisory Council (VEAC) ได้นำผู้นำด้านการค้าเชิงกลยุทธ์ระดับอาวุโสมารวมตัวกันเพื่อสานสัมพันธ์และทำงานร่วมกัน

 
 

บุคลากรของเราทุ่มเทเวลาและแรงกายแรงใจให้กับโครงการอาสาสมัครมากมายหลายโครงการ เช่น การมอบอาหารให้กับชุมชนที่ขาดแคลน

 
 

กิจกรรม ‘Imagine’ ที่จัดขึ้นในภูมิภาคตะวันออกกลางเพื่อสนับสนุนระบบนิเวศคู่ค้าจัดขึ้นเป็นเวลาสองวัน ซึ่งเป็นการพบปะแบบเสมือนจริงที่จัดขึ้นพร้อมกับกิจกรรมบันเทิงที่จัดขึ้นสด ๆ

 
 

ชุมชนผู้ให้บริการที่มีการบริหารงานโดย Comstor นำคู่ค้ามารวมตัวกันเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นสำคัญและตอบคำถามในประเด็นสำคัญต่าง ๆ

 
 

ชุมชน Tech Xpert พิเศษของ Westcon ได้จัดกิจกรรมให้กับผู้ที่สนใจในเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยไม่อนุญาตให้ทำการซื้อขายใด ๆ