Skip to main content

Đặt con người, hành tinh và cộng đồng của chúng ta lên hàng đầu

Chúng tôi tin tưởng vào việc tạo ra một tương lai bền vững cho doanh nghiệp và cho cả thế giới xung quanh. Đó là lý do tại sao tinh thần Doanh Nghiệp Có Trách Nhiệm luôn đi tiên phong trong mọi công việc chúng tôi làm.

Mỗi doanh nghiệp đều đóng vai trò nhất định trong việc bảo vệ hành tinh và con người trên hành tinh đó. Đó không chỉ là việc đúng đắn cần làm – mà là lựa chọn duy nhất. Hãy suy nghĩ về điều này: doanh nghiệp chỉ có thể phát triển nếu thế giới phát triển.

Đó là lý do chúng tôi xem xét các yếu tố môi trường, xã hội và kinh tế nói chung trong mọi quyết định chúng tôi đưa ra. Các quy trình, dịch vụ, điều kiện làm việc. v.v. của chúng tôi được thiết kế để phù hợp về đạo đức và thân thiện với môi trường nhất có thể

mục tiêu của chúng tôi

Lượng khí thải ròng Zero*

trên các Phạm vi
1, 2 & 3 vào năm
2050**

50

Giảm 50% lượng phát thải tuyệt đối của Phạm vi 1 & 2 vào năm 2030**

25

Giảm 25% lượng phát thải tuyệt đối của Phạm vi 3 vào năm 2030**

80

80% nhà cung cấp của chúng tôi*** có mục tiêu dựa trên cơ sở khoa học vào năm 2025**

100

100% điện tái tạo cung cấp năng lượng cho các hoạt động toàn cầu của chúng tôi vào năm 2030

*Net Zero được định nghĩa là giảm 90% lượng khí thải và bù đắp lượng khí thải còn lại (<%10)
**từ năm cơ sở FY2022
***bằng cách chi tiêu cho hàng hóa và dịch vụ đã mua và việc sử dụng các sản phẩm đã bán

Giải quyết biến đổi khí hậu tại Westcon-Comstor

 

Thực hiện một cách tiếp cận bền vững đóng một vai trò quan trọng trong việc mang lại Thành công cho Đối tác.

David Grant, Giám đốc điều hành của Westcon-Comstor, sẽ giới thiệu cho bạn bốn mục tiêu của chúng tôi nhằm chống lại biến đổi khí hậu.

 

Kinh doanh có trách nhiệm được mở ra

 

Hãy tham gia cùng chúng tôi, các đối tác và nhà cung cấp của chúng tôi trong chuỗi phỏng vấn video này, nơi chúng tôi giải đáp một số chủ đề Kinh doanh có trách nhiệm cấp bách nhất.

Tập 1: Giảm lượng khí thải với Vince Digneo, Nhà chiến lược bền vững tại Palo Alto Networks

 

 

Tập 2: Hành trình kinh doanh bền vững cùng Joanne Ballard, Giám đốc Tuân thủ và Chiến lược ESG tại Maintel

Trong tập thứ hai của chúng tôi, bạn sẽ khám phá:

  • Làm thế nào để bền vững là có lợi nhuận
  • Vai trò của phân phối trong chiến lược của Maintel
  • Lợi ích của công nghệ tái chế
 

Tập 3: Đa dạng và Hòa nhập: Khai thác tài năng người Maori và Thái Bình Dương với Awhina Kanohi, Giám đốc Đối tác từ TupuToa.

Trong tập thứ ba của chúng tôi, bạn sẽ học:

  • Ý nghĩa của việc hòa nhập trong thực tế
  • Tại sao đào tạo văn hóa là rất quan trọng
  • Giá trị của việc đặt thực tập sinh từ các nhóm ít được đại diện

Xem chính sách của chúng tôi

 

Chất lượng ISO 9001


Tải xuống

 

 

ISO 14001 Môi trường


Tải xuống
 

Bảo mật thông tin ISO 27001 (Hậu cần)

Tải xuống
 

Bảo mật thông tin ISO 27001 (Dịch vụ)

Tải xuống
 

Bảo mật thông tin ISO 27001 (ITS)


Tải xuống
 

An ninh chuỗi cung ứng ISO 28000

Tải xuống
 

Chính sách quản lý môi trường

Tải xuống

Accreditations