Skip to main content

Chúng tôi không chỉ cung cấp sản phẩm mà còn cung cấp các giải pháp.

Với các dịch vụ bổ sung ở từng giai đoạn của vòng đời dự án, trên tất cả các lĩnh vực giáo dục, chuỗi cung ứng, chuyên môn và hỗ trợ, chúng tôi có thể giúp bạn mở rộng quy mô kinh doanh, cải thiện hiệu quả, giảm chi phí và tăng biên lợi nhuận.

Tận dụng phạm vi tiếp cận toàn cầu và đội ngũ chuyên gia của chúng tôi để mở ra nhiều cơ hội dịch vụ hơn, mang đến giá trị lớn hơn và xây dựng mối quan hệ tốt hơn với khách hàng.

Liên hệ với chúng tôi Hướng dẫn tải xuống

 

Danh mục dịch vụ

CheeseWorks-0051

Giáo dục

Quy trình đào tạo kỹ sư và người dùng cuối được công nhận của chúng tôi giúp bạn thúc đẩy giá trị tối đa từ các khoản đầu tư vào CNTT của mình.

Giáo dục
supply-chain

Chuỗi cung ứng

Các dịch vụ chuỗi cung ứng của chúng tôi cung cấp các dịch vụ hậu cần trọn gói và vận hành xuất sắc tại địa phương, khu vực và toàn cầu.

Chuỗi cung ứng
Low Angle Shot In Fully Working Data Center IT Engineer Installs Hard Drive into Server Rack. Detailed and Technically Accurate Footage.

Chuyên gia

Các dịch vụ chuyên nghiệp của chúng tôi giúp bạn nắm bắt nhiều cơ hội hơn nhờ vào hỗ trợ kỹ thuật và chuyên môn của các kỹ sư được công nhận.

Chuyên gia
Young man working at computer with headset in busy office

Hỗ trợ

Các dịch vụ hỗ trợ có thể mở rộng của chúng tôi giúp bạn quản lý cơ sở hạ tầng CNTT bằng hỗ trợ ảo, giám sát từ xa hoặc chuyên môn kỹ thuật tại chỗ.

Hỗ trợ

Cái nhìn sâu sắc

Simon Thompson

Simon Thompson

SVP Global Customers

Dịch vụ được thiết kế lại: cách thông minh hơn để mở rộng cơ hội kinh doanh và giảm chi phí

Chúng tôi đã điều chỉnh hợp lý danh mục dịch vụ của mình để hỗ trợ các đối tác kênh, tại bất cứ đâu và bất kỳ khi nào họ cần. 

Đọc thêm để biết điều này có ý nghĩa đối với các đối tác và tăng thêm giá trị thực cho mọi cơ hội như thế nào.

ĐỌC BÀI VIẾT Xem tất cả các bài viết về Dịch vụ

Câu chuyện thành công của chúng tôi