Skip to main content

Stawianie naszych ludzi, planety i społeczności na pierwszym miejscu

Odpowiedzialny biznes stanowi siłę na rzecz dobra.

Dzięki mądrym i świadomym wyborom, silnym wartościom i inteligentnym innowacjom możemy przyczynić się do lepszej przyszłości dla osób wokół nas.

Nasza strategia Odpowiedzialny biznes skupia się na trzech filarach: ludzie, planeta i społeczności. Jako organizacja oparta na danych wykorzystujemy wnioski w zakresie tych filarów, aby podejmować działania w celu uzyskania rzeczywistych rezultatów.

Dowodzi to, że Odpowiedzialny biznes to dla nas coś więcej niż koncepcja — jest to kompas, który nas prowadzi, aby kontynuować wprowadzanie pozytywnych zmian.

Odpowiedzialny biznes w liczbach

91% pracowników poleciłoby swojemu znajomemu złożenie podania o pracę w firmie Westcon-Comstor*

Niemalże
1 milion
USD wydany na szkolenia*

 

41% naszych pracowników to kobiety*


 

Pięć celów opartych na nauce, aby walczyć ze zmianami klimatu

 

* Dane z roku obrotowego 2023

Zapoznaj się z naszymi filarami

Resp-Bus-People-Card-Purple-2

Ludzie

Stawanie się miejscem, do którego ludzie pragną dołączyć i gdzie chcą przebywać.

Dowiedz się więcej
Resp-Bus-Planet-Card

Planeta

Polepszanie ochrony środowiska przy jednoczesnym tworzeniu wartości dodanej w zakresie zrównoważonego rozwoju dla naszych partnerów.

Dowiedz się więcej
Resp-Bus-Comm-Card

Społeczność

Napędzanie wspólnego sukcesu w naszej działalności i społecznościach.

Dowiedz się więcej

Zerowa*

emisja netto we wszystkich
zakresach 1, 2 i 3 do
2050 roku**

50

50% redukcja bezwzględnych emisji z zakresu 1 i 2 do 2030 r.**

25

25% redukcja bezwzględnych emisji Zakresu 3 do 2030 r.**

80

80% naszych dostawców*** ma cele oparte na podstawach naukowych do 2025 r.**

100

W 100% odnawialna energia elektryczna zasila naszą globalną działalność do 2030 roku r.

*Zero netto definiuje się jako 90% redukcję emisji i kompensację emisji resztkowych (<%10)
**od roku bazowego 2022
***poprzez wydatki obejmujące zakupione towary i usługi
Inicjatywa Science Based Targets (SBTi) zatwierdziła nasze cele dotyczące osiągnięcia zerowego poziomu emisji netto do 2050 roku.

 

Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym w Westcon-Comstor

David Grant, dyrektor generalny Westcon-Comstor, przedstawia nasze cztery cele, które przeciwdziałają zmianom klimatycznym.

 

Accreditations

Odpowiedzialny biznes bez tajemnic

 

Odcinek 1: Ograniczenie emisji z Vincem Digneo, strategiem ds. zrównoważonego rozwoju w firmie Palo Alto Networks

Obejrzyj, aby uzyskać poniższe informacje:

  • Praktyczne kroki umożliwiające uporanie się z emisjami z zakresu 3
  • Znaczenie współpracy za pomocą kanału
  • Jak skutecznie zwiększać zaangażowanie pracowników

 

 

 

Odcinek 2: Zrównoważona droga firmy z Joanne Ballard, dyrektorką ds. strategii ESG i zgodności z przepisami w firmie Maintel

Obejrzyj, aby uzyskać poniższe informacje:

  • Jak zrównoważony rozwój przyczynia się do zwiększenia zysków
  • Rola dystrybucji w strategii firmy Maintel
  • Korzyści płynące z technologii recyklingu
 

Odcinek 3: Różnorodność i integracja: Pozyskiwanie talentów w Māori i regionie Pacyfiku z Awhiną Kanohi, kierowniczką ds. partnerstwa w firmie TupuToa

Obejrzyj, aby uzyskać poniższe informacje:

  • Co oznacza integracja w zakresie praktyk Odpowiedzialny biznes
  • Dlaczego szkolenie w zakresie kultury jest takie ważne
  • Znaczenie zatrudniania osób z niedostatecznie reprezentowanych grup

Zobacz nasze zasady

 

ISO 14001 Środowisko


Pobierz

 

 

ISO 14001 Ambiental


Pobierz
 

ISO 27001 Bezpieczeństwo Informacji (Logistyka)

Pobierz
 

ISO 27001 Bezpieczeństwo Informacji (Usługi)

Pobierz
 

ISO 27001 Bezpieczeństwo Informacji (ITS)


Pobierz
 

ISO 28000 Bezpieczeństwo łańcucha dostaw

Pobierz
 

Polityka zarządzania środowiskiem

Pobierz