Skip to main content

Welke IT-oplossingen verkoop jij in 2030?

Hoe de IT-wereld er precies uit zal zien in 2030, het blijft gissen. Wat wel zeker is? We staan aan de vooravond van revolutionaire veranderingen die door twee factoren gedreven worden: demografie en technologie. In deze blog zetten we een aantal baanbrekende voorspellingen op IT-gebied voor je op een rij.

In 2030 zijn de digitale datastromen naar verwachting meer dan twintig keer zo groot ten opzichte van nu. De toename van big data in het bedrijfsleven zorgt ervoor dat datacenters een belangrijke rol blijven spelen. Capaciteit is misschien wel de grootste uitdaging waar de datacenters tegen aan gaan lopen, maar ook energieconsumptie en veiligheid zijn twee onderwerpen die hoog op de agenda komen te staan. Het datacentrum van de toekomst zal daarom verschillende vormen aannemen.

1. Het datafort

In het datafort hebben veiligheid en de bescherming van bedrijfskritische applicaties en -data prioriteit. Want waarom moet alle data aangesloten worden op netwerken die ook toegankelijk zijn via het internet? In het datafort wordt de meest gevoelige data afgesloten van de algemene infrastructuur en ondergebracht in aparte datapods, die voorzien zijn van eigen stroom- en klimaatbeheersingsapparatuur.

2. Multi-inzetbare cloud

Een tweede mogelijkheid om data te beheren. Denk aan de inzet van de multi-inzetbare cloud. Veel servers binnen organisaties draaien niet op volle capaciteit. Sterker nog, vaak is er sprake van een schrikbarende onderbenutting van servercapaciteit. Dit kan worden omgezet in een verdienmodel dat de overcapaciteit tegen betaling beschikbaar stelt aan derden.

3. Fog computing

Met Fog computing werk je niet met één ingerichte IT-infrastructuur, maar maak je gebruik van kleinere netwerken die gericht zijn op een specifiek doel waarvoor ze gebruikt worden. De applicaties worden zo decentraal aangestuurd en zo worden de schakels tussen apparatuur en netwerken kleiner. Het resultaat? Efficiëntie, hogere productiviteit en meer overzicht in het beheer.

Verduurzaming van datacenters

Deze nieuwe generaties datacenters zullen veel energie gaan verbruiken. Duurzaamheid is echter een trend die de komende jaren ook steeds belangrijker wordt. Wat nodig is: datacenters die efficiënter omgaan met energieverbruik. Dit kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van de zogeheten flash memory storage-oplossing, die energiezuinig is en minder koeling nodig heeft. “Maar samenwerking - met elk bedrijf dat bijdraagt aan de digitale economie - is nodig om datacenters uiteindelijk energieneutraal te laten draaien.” Zo luidt een oproep van de Nederlandse datacentersector na publicatie van het rapport Datacenters & Duurzaamheid.

Glasvezel, voorlopig nog niet weg te denken

In 2030 zal lang nog niet alle communicatie draadloos zijn. Supersnelle vaste verbindingen blijven nodig om data snel van de ene naar de andere zendmast te sturen. Dat betekent dat we gebruik blijven maken van glasvezelnetwerken waar veel antennes op zijn aangesloten. De dichtheid van antennes zal op sommige plekken (te) hoog worden.

Langs autosnelwegen bijvoorbeeld. Als we ervan uitgaan dat in 2030 de meeste auto's zelfrijdend zijn, dan mogen signalen op geen enkel moment uitvallen en moet het netwerk voor de volle 100 procent betrouwbaar zijn. Glasvezel zal ook de basis vormen voor mobiele communicatie via nieuwe soorten netwerken; daarbij maken zelfstandige zenders automatisch onderling verbinding voor rechtstreekse communicatie zonder dat daar zendmasten aan te pas komen.

Ook waar het bandbreedte betreft kunnen we nog genoeg van glasvezel verwachten. Veel potentie heeft hollow fiber, waar op dit moment in laboratoria hard aan gewerkt wordt. Via hollow fiber kan nog meer data met grotere snelheden getransporteerd worden. Die winst zit overigens niet zozeer in de vezel, maar in de apparatuur waarmee die bediend wordt. Nu al is het mogelijk om binnen één seconde voor twee weken aan HD-videobeelden van Amsterdam naar Parijs te transporteren, iets wat vijf jaar geleden nog pure sciencefiction was. Naar verwachting zal deze bandbreedte in 2030 opnieuw verveelvoudigd zijn.

Zelflerende netwerken

Ook van de netwerken kunnen we het nodige verwachten. Op veel terreinen wordt nu al gebruik gemaakt van zelflerende computers of artificiële intelligentie – denk bijvoorbeeld aan online vertaalmachines, de slimme spraakherkenning van Baidu of de zelfsturende auto's. Die kunstmatige intelligentie zal ook haar intrede doen op het gebied van infrastructuur. Het is niet ondenkbaar dat – wanneer je in 2030 in een trein zit en een video wilt versturen – het netwerk jou automatisch de benodigde bandbreedte toewijst.

De afgelopen jaren heeft digitalisering een grote impact gemaakt op bedrijven en in de toekomst zal digitalisering steeds een stap(je?) verder gaan. Het is cruciaal om mee te bewegen, want als je achterblijft zul je veel kansen mislopen. Om jou te ondersteunen hebben we een whitepaper samengesteld met achtergronden over het werken van de toekomst en tips hoe je hier succesvol business uit genereert.

Download whitepaper