Skip to main content

Sawsen se stará o služby zákazníkům pro region Severských států. Zajišťuje, aby se příchozí požadavky zákazníků vždy přiřadily ke zpracování a všechny otevřené případy se vyřešily. Velkou měrou spolupracuje i s naším portálem PartnerView, který partnerům nabízí možnost sledovat své vrácené zboží. Sawsen tento portál sleduje, aby zjistila, jak to pro zákazníky dělat stále a stále lépe.

Úspěšné zaučování

Měla jsem štěstí, že jsem pracovala s manažery, kteří mi opravdu poskytli podporu. Věřili v můj potenciál, poskytovali mi potřebné vedení, zkoušeli mé schopnosti a dávali mi spoustu náročných úkolů. Setkala jsem se s mnoha lidmi i v jiných zemích – všichni byli velice ochotní pomoci, přátelští a otevření ve sdílení zkušeností a best practice. Zapojila jsem se do mentoringové inciativy, což byl na mé cestě významný milník. Hodně jsem se naučila od Donny Bain, senior viceprezidentky pro HR, zejména s ohledem na to, jak firmu lépe podporovat. Výsledky byly výrazné: Významnou měrou jsem se zapojila do implementace systému SAP a jejího úspěchu v regionu MAT a připojila jsem se ke komisi Women@Westcon, která propaguje a podporuje diverzitu ve firmě.

Realizace potenciálu

Panuje zde kultura skutečně rozmanitého pracoviště a firma do svých lidí investuje. Jde také velmi dynamická a reaguje rychle – velmi mě naplňuje práce v prostředí, které je tak plné života, a to jak z profesionálního, tak z osobního hlediska. Chápu, jak užitečné je naslouchat těm, kteří mají více zkušeností než já. Když se ohlédnu zpět, byla jsem na začátku rezervovanější, ale díky podpoře lidí, se kterými jsem pracovala, teď mnohem víc věřím svým schopnostem a jsem připravená a ochotná sdělovat své názory.

Co dál

Jsem velmi hrdá na to, že jsem součástí týmu MAT, který dosahuje 30% meziročního růstu. Těším se ale i na výzvu, kterou bude představovat nová pozice Sales Operations Specialist pro nový region. Na nové pozici pro Severské státy hodlám využít své technické a analytické dovednosti a zároveň vyzkoušet kreativnější přístup k řešení náročných pracovních úkolů – jak může inovace vést k lepším výsledkům a lepší výkonnosti.