Skip to main content

Vedení naší společnosti

Výkonné vedení naší společnosti

Jens Montanana

Executive Chairman

Jens je zakladatelem a hlavním architektem společnosti Datatec, založené v roce 1986, která je mateřskou společností Westcon-Comstor. Mezi lety 1989 a 1993 působil Jens jako Managing Director a viceprezident společnosti US Robotics (UK) Limited, pobočky se stoprocentní účastí společnosti US Robotics, Inc., kterou v roce 1997 koupila společnost 3Com. V roce 1993 spoluzaložil americký startup Xedia Corporation, který byl později, v roce 1999, prodán společnosti Lucent Corporation. V roce 1994 se stal předsedou představenstva a výkonným ředitelem společnosti Datatec. Vystudoval elektronické inženýrství na univerzitě v Readingu.

David Grant

Chief Executive Officer

David má tři desetiletí zkušeností s vedením a distribucí obchodních kanálů, včetně prodejních, marketingových, investičních a výkonných rolí. David naposledy působil jako COO a globální partner prodeje a provozu EVP společnosti. Do společnosti Westcon-Comstor nastoupil v roce 2008 prostřednictvím akvizice distribučního obchodu s podporou rizikového kapitálu Crane, kde byl generálním ředitelem. Předtím zastával řadu obchodních a vedoucích rolí ve společnosti Canon. Davidovy pověření zahrnují BSc, Brunel University a Senior Executive Program na Henley Management College.

Callum McGregor

Chief Financial Officer

S více než deseti lety ve financování skupiny Datatec Group nyní Callum slouží jako finanční ředitel Westcon-Comstor International. Do Westcon-Comstor International přišel v roce 2014 jako Services Director of Finance a zastával také pozice viceprezidenta pro Finance for Cloud a viceprezidenta pro Group Finance" & "Operations. Kariéru zahájil u společnosti Deloitte v Jihoafrické republice a získal kvalifikaci na členství v Jihoafrickém institutu autorizovaných účetních znalců. Má rovněž kvalifikaci certifikovaného auditora informačních systémů a je mezinárodním affiliate členem CPA Austrálie a Amerického institutu pro certifikované veřejné účetní služby. Získal obchodní titul na univerzitě v Johannesburgu.

Mezinárodní vedení společnosti Westcon

Rakesh Parbhoo

Chief Technology Officer

Rakesh je zodpovědný za obchodní strategii společnosti týkající se digitálních řešení zaměřených na partnery a schopností digitální distribuce. Před nástupem do naší společnosti působil Rakesh téměř po dvě desetiletí ve vedoucích rolích u společnosti Dimension Data na různých, nově vznikajících trzích. Rakesh získal titul BComm na Universitě Witwatersrand, absolvoval program rozvoje managementu na Manchesterské unvierzitě a program výkonného řízení na Gordonově institutu obchodních věd. Rakesh je také senior viceprezidentem pro Westcon-Comstor Subsaharská Afrika a Střední východ.

Dwight Pitter

Chief Information Officer

Jako CIO odpovídá Dwight za navrhování a nasazování celofiremních technologických systémů. Od příchodu do firmy v roce 2015 vede naši digitální transformaci a hrál klíčovou roli ve vývoji našich platforem pro digitální distribuci. Má 20 let obchodních zkušeností v oblasti globálních podnikatelských řešení, e-commerce platforem, řízení objednávek a CRM. Vystudoval počítačovou vědu na Southern Connecticut State University.

Patrick Aronson

Chief Marketing Officer

Patrick vede globální marketingovou organizaci Westcon-Comstor, která je zodpovědná za růst společnosti a úspěch partnerů. Se zaměřením na analytiku, automatizaci marketingu a digitální nástroje pomáhá marketing Westcon-Comstor našim dodavatelům technologií a distribučním partnerům uspět ve světě, který je stále více řízen obchodními modely předplatného a as-a-service. Patrick je také výkonným viceprezidentem pro Asii a Tichomoří, kde vede oceňovaný prodejní a marketingový tým odpovědný za bezpečnostní, síťové a cloudové praktiky společností Comstor (Cisco) a Westcon. Než přišel do naší společnosti, strávil deset let vedením mobilní divize společnosti Motorola v jihovýchodní Asii. Pět let působil jako Managing Director ve společnosti Brightstar, kde se podílel na rozvoji strategie angažovanosti a mobilního obchodu. Má bakalářský titul z ekonomie a asijských studií na Hobart College v New Yorku a mluví plynně vietnamsky a thajsky.

Erna de Ruijter-Quist

Chief People Officer

Erna se připojila k Westcon-Comstor v roce 2023 a má globální odpovědnost za oblast lidí a rozvoje. Před připojením se k Westcon-Comstor zastávala mezinárodní vedení v Sage, HSBC, Virgin Media, Liberty Global, Sony a GE Capital. Erniným zaměřením je rozvoj organizace, návrh organizace a řízení změn, aby urychlila transformaci společnosti, a zároveň dále zakotvila kulturu rozmanitosti, rovnosti a začlenění (DEI). Erna, která se narodila a vyrůstala v Nizozemsku, nyní žije ve Spojeném království.

Kevin Brzezinski

Senior Vice President Operations

Kevin má na starosti strategické směřování a realizaci provozní strategie v celé mezinárodní firmě. Předtím působil jako viceprezident pro Operations ve společnosti Westcon North America a zastával řadu manažerských pozic v oblasti dodavatelského řetězce, logistiky a distribučních služeb. Před příchodem do Westcon-Comstor v roce 2012 byl ředitelem Worldwide Operations pro společnost Lexmark. Má tituly MBA a BSc z Indiana Institute of Technology.

Tým vedení prodeje

Willem J. H. de Haan

Senior Vice President of Comstor, International

Ve svém předchozím působení vedl Willem Westcon Security Division v regionu EMEA, kde realizoval restrukturalizaci jejího portfolia a uvádění produktů na trh, posílení prodejů a optimalizaci výnosů v kombinaci s řízením oblasti celého regionu Střední Evropy pro obě pobočky, tedy Westcon i Comstor. Do Westcon-Comstor přišel poté, co působil jako EVP v oblasti datových komunikací, bezpečnosti, systémů a distribuce zásob ve společnosti Landis Group, a zastával manažerské pozice ve společnostech Getronics Group a A-line Technologies. Jeho rozsáhlé vzdělání zahrnuje titul BBA v oboru komerční technologie na Nyenrode Business University a BSc z Technologické univerzity v Eindhovenu.

René Klein

Senior Vice President, Westcon Europe

René řídí činnost společnosti Westcon v Evropě z Houtenu v Nizozemsku. Od roku 2007, kdy do naší společnosti přišel z firmy Crane Telecommunications, plnil René vedoucí roli v oblasti prodeje v různých zemích a oblastech, jako například při působení společnosti Westcon Convergence v Beneluxu, Francii, německy mluvících zemích a východní Evropě nebo při působení skupiny Westcon-Comstor v severní Evropě. René dříve pracoval ve vedení firem VolkerWessels a Distritel, což je nizozemský distributor s přidanou hodnotou. René vystudoval Rotterdamskou univerzitu aplikovaných věd.

Patrick Aronson

Executive Vice President, Westcon-Comstor, Asie a Tichomoří

Patrick Aronson odpovídá za obchodní výkon společnosti v jihovýchodní Asii, Velké Číně, Japonsku, Koreji, Austrálii a na Novém Zélandu. Předtím zastával pozici viceprezidenta pro region Asie, kde odpovídal za růst divizí Comstor, Westcon Security Solutions a Services v tomto regionu. Než přišel do naší společnosti, strávil deset let vedením mobilní divize společnosti Motorola v jihovýchodní Asii. Pět let působil jako Managing Director ve společnosti Brightstar, kde se podílel na rozvoji strategie angažovanosti a mobilního obchodu. Má bakalářský titul z ekonomie a asijských studií na Hobart College v New Yorku a mluví plynně vietnamsky a thajsky. Patrick také působí jako marketingový ředitel společnosti.

Rakesh Parbhoo

Senior Vice President, Westcon-Comstor Subsaharská Afrika a Střední východ

Rakesh je zodpovědný za strategii společnosti a obchodní výkonnost v subsaharské Africe a na Středním východě. Před nástupem do naší společnosti působil Rakesh téměř po dvě desetiletí ve vedoucích rolích u společnosti Dimension Data na různých, nově vznikajících trzích. Rakesh získal titul BComm na Universitě Witwatersrand, absolvoval program rozvoje managementu na Manchesterské unvierzitě a program výkonného řízení na Gordonově institutu obchodních věd. Rakesh je také technologickým ředitelem.

Simon Thompson

Senior Vice President Global Accounts, Westcon-Comstor

Simon je ve firmě od roku 2002 a než se v posledních sedmi letech přesunul do globálního vedení firmy, zastával celou řadu seniorských pozic, včetně pozice Managing Director pro Westcon UK. Jako SVP Global Accounts má na starosti tým zaměřený na poskytování mezinárodních řešení nasazování pro globální poskytovatele služeb a systémové integrace.

Willem J. H. de Haan

Executive Vice President Comstor Europe & Comstor International

Read bioWillem previously led the company’s Westcon Security Division in EMEA, restructuring its portfolio and go-to-market, bolstering sales and optimising returns, combined with area leadership of our entire Central European region covering both Westcon and Comstor subsidiaries. He comes to Westcon-Comstor after serving as EVP at the data communications, security, systems and storage distribution business at Landis Group, and held leadership roles at both Getronics Group and A-line Technologies. His advanced education includes a BBA in Commercial Technology from Nyenrode Business University and a BSc from the Eindhoven University of Technology.

René Klein

Executive Vice President Westcon Europe

Read bioBased in Houten, Netherlands, René leads the Westcon business across Europe. Since joining the company in 2007 from Crane Telecommunications, René has held a series of country and regional sales leadership roles that include Westcon Convergence in Benelux, France, DACH and Eastern Europe, as well as Westcon-Comstor group in northern Europe. René has previously held leadership roles in VolkerWessels and Distritel, a Dutch value-added distributor. René is a graduate from the Rotterdam University of Applied Sciences.

Patrick Aronson

Executive Vice President, Westcon-Comstor Asia Pacific

Read bioPatrick is responsible for the company's business performance across south-east Asia, Greater China, Japan, Korea, Australia and New Zealand. Previously Vice President of Asia, he was responsible for growing the region's Comstor, Westcon Security Solutions and Services businesses. Prior to joining, Patrick spent a decade leading Motorola's mobile business in south-east Asia. He also spent five years as Managing Director at Brightstar where he developed its engagement strategy and mobility business. Patrick has a bachelor's degree in Economics and Asian Studies from Hobart College, New York, and is fluent in Vietnamese and Thai. Patrick also serves as the company’s Chief Marketing Officer.

Rakesh Parbhoo

Senior Vice President, Westcon-Comstor Sub Saharan Africa and Middle East

Read bioRakesh is responsible for the company's strategy and business performance across Sub-Saharan Africa and the Middle East. Prior to joining, Rakesh spent almost two decades in executive leadership roles across emerging markets at Dimension Data. Rakesh graduated with a BComm degree from the University of the Witwatersrand and completed a management development programme from Manchester University and an executive leadership programme from the Gordon Institute of Business Sciences. Rakesh is also Chief Technology Officer.

Simon Thompson

Senior Vice President Global Accounts, Westcon-Comstor

Read bioSimon has been with the business since 2002, holding a series of senior roles including Managing Director of Westcon UK, before heading up our global business for the last seven years. As SVP Global Accounts he is responsible for a team focused on providing international deployment solutions for global service providers and systems integrators.

Executive Leadership Team

Jens Montanana

Executive Chairman

Read bioJens is the founder and principal architect of Datatec, established in 1986 and Westcon-Comstor’s parent company. Between 1989 and 1993, Jens served as Managing Director and Vice-President of US Robotics (UK) Limited, a wholly owned subsidiary of US Robotics, Inc. which was acquired by 3Com in 1997. In 1993 he co-founded US start-up Xedia Corporation, which was subsequently sold to Lucent Corporation in 1999. In 1994 Jens became Chairman and Chief Executive Officer of Datatec. Jens graduated with a degree in Electronic Engineering from the University of Reading.

David Grant

Chief Executive Officer

Read bioDavid has three decades of experience in channel business leadership and distribution, including sales, marketing, investment and executive roles. Most recently David served as the company’s COO and EVP Global Partner Sales & Operations. He joined Westcon-Comstor in 2008 through the acquisition of the venture capital backed distribution business, Crane, where he was CEO. Prior to this he held a number of sales and leadership roles at Canon. David’s credentials include a BSc, Brunel University and the Senior Executive Programme at Henley Management College.

Callum McGregor

Chief Financial Officer

Read bioWith more than 15 years in the Datatec Group, Callum now serves as Chief Finance Officer for Westcon-Comstor International. Joining Westcon-Comstor International in 2014 as Services Director of Finance, he has also held roles of Vice President of Finance for Cloud and Vice President of Group Finance & Operations. Callum began his career with Deloitte, South Africa, qualifying as a member of the South African Institute of Chartered Accountants.  Callum is also qualified as a Certified Information Systems Auditor and holds international affiliate membership with ISACA and the American Institute of Certified Public Accountants.  He holds a BComm Honors degree from the University of Johannesburg.

Westcon International Leadership Team

Rakesh Parbhoo

Chief Technology Officer

Read bioRakesh is responsible for the company's commercial strategy around partner-facing digital solutions and digital distribution capability. Prior to joining, Rakesh spent almost two decades in executive leadership roles across emerging markets at Dimension Data. Rakesh graduated with a BComm degree from the University of the Witwatersrand and completed a management development programme from Manchester University and an executive leadership programme from the Gordon Institute of Business Sciences. Rakesh is also Senior Vice President, Westcon-Comstor Sub Saharan Africa and Middle East.

Dwight Pitter

Chief Information Officer

Read bioAs CIO, Dwight is responsible for design and deployment of company-wide technology systems. Since joining in 2015, he has led our digital transformation and has been fundamental to the development of our digital distribution platforms. Dwight possesses 20 years of commercial experience across global enterprise solutions, e-commerce platforms, order management and CRM. He holds a degree in Computer Science from Southern Connecticut State University.

Patrick Aronson

Chief Marketing Officer

Read bioPatrick leads Westcon-Comstor’s global marketing organisation which is responsible for driving company growth and partner success. With a focus on analytics, marketing automation and digital tools, Westcon-Comstor marketing is helping our technology vendors and channel partners succeed in a world increasingly driven by subscription and as-a-service business models. Patrick is also Executive Vice President for Asia Pacific where he leads an award-winning sales and marketing team responsible for both Comstor (Cisco) and Westcon security, networking and cloud practices. Prior to joining Westcon-Comstor, Patrick spent over a decade leading Motorola's mobile business in south-east Asia. He also spent five years as Managing Director at Brightstar where he developed its engagement strategy and mobility business. Patrick has a bachelor's degree in Economics and Asian Studies from Hobart College, New York, and is fluent in Vietnamese and Thai.

Erna de Ruijter-Quist

Chief People Officer

Read bioErna joined Westcon-Comstor in 2023 and is responsible globally for people and development. Before joining Westcon-Comstor, she held international leadership roles at Sage, HSBC, Virgin Media, Liberty Global, Sony and GE Capital. Erna’s focus is on organisational development, organisation design and change management to accelerate the company’s transformation, as well as further embedding a culture of diversity, equity and inclusion (DEI). Born and raised in the Netherlands, Erna is now living in the UK.

Kevin Brzezinski

Senior Vice President Operations & Chief Sustainability Officer

Read bioKevin is responsible for strategic direction and execution of operations strategy across our international business. Previously Seniro Vice President of Operations in Westcon North America, Kevin has held a number of supply chain, logistics and distribution services leadership roles. Prior to joining Westcon-Comstor in 2012, he was director of Worldwide Operations for Lexmark. He holds an MBA and BSc from the Indiana Institute of Technology. Kevin's also serves as the company's Chief Sustainability Officer.