Skip to main content

RealWear

Hands-free řešení propojení pracovníků v první linii

Odolné náhlavní soupravy RealWear pro vzdálenou spolupráci spojují techniky v terénu s odbornými kolegy kdekoli na světě a umožňují rychlejší zavádění, diagnostiku a opravy. 

Hardware pro náročná prostředí

Vzhledem k současným omezením na pracovištích potřebují technické a průmyslové týmy řešení, které zajistí bezpečnost jejich techniků při práci na staveništi, hands-free ovládání, přístup k technickým dokumentům i multimédiím a vzdálené připojení ke kolegům.

I bez složitého omezení shromažďování nemohou pracovníci v mnoha prostředích využívat ruce k vyhledávání potřebných údajů, pracují-li například ve výšce, v omezeném prostoru nebo pod stroji a tam, kde musí nosit ochranné oděvy nebo ochranné obleky. Jejich jedinou možností je v takových případech hands-free jednotka.

Tablet instalovaný na náhlavní soupravě (HMT, head-mounted tablet) společnosti RealWear je pro tyto situace jako stvořený. Byl navržen tak, aby se dal nosit společně s ochrannými oděvy, jako jsou helmy i ochranné brýle, a je zcela ovladatelný hlasem. Jelikož se jedná o zařízení se systémem Android, poskytuje funkce tabletu bez nutnosti používání rukou.

Hlavní výhody

realwear-eliminate-downtime

Eliminace prostojů

Díky spolupráci lze snížit počet prvních oprav zařízení až o 75 %

realwear-reduce-footprint

Snížení uhlíkové stopy spojené s cestováním

Jediný vzdáleně připojený odborník může pomáhat u více strojů či zařízení současně bez nákladného cestování

realwear-empower-workers

Posílení pracovníků v prvních liniích

Uvolněním rukou pracovníka mu můžete poskytnout okamžitý přístup ke znalostem, které potřebuje

Vyšší efektivita, úspora nákladů a spokojenost

Díky náhlavním soupravám RealWear mohou poskytovatelé služeb a koncoví uživatelé během krize spojené s pandemií COVID dodržovat harmonogramy projektů. Pro mnoho uživatelů však nejsou současná omezení cestování a shromažďování ojedinělými problémy. Toto narušení tak poskytuje příležitost ke zvýšení efektivity a snížení nákladů.

Náhlavní soupravy RealWear eliminují potřebu cestování více techniků do prostor zákazníka, čímž se snižuje čas strávený na místě a náklady na cestování.

Inženýři, kteří cestují do zařízení, tam obvykle musí být jen asi polovinu doby. Pomocí aplikací Cisco Webex nebo MS Teams už týmy nemusí čekat celý den na zadání svého konkrétního úkolu. Mohou pokračovat v práci z domova a připojit se ke schůzce prostřednictvím aplikace Teams pouze v případě potřeby.

Výsledná rychlejší realizace, kratší čas na stavbě a nižší náklady znamenají lépe odvedenou práci a větší spokojenost zákazníků.

Plná integrace s aplikacemi Cisco Webex a Microsoft Teams

Integrace aplikací Microsoft Teams a Cisco Webex Expert na vyžádání promění zařízení HMT v hlasem řízenou náhlavní soupravu pro vzdálenou spolupráci a vytvoří tak plně propojenou pracovní sílu.

Microsoft Teams

Cisco Webex

Základní funkce

Hlasem řízené ovládání umožňuje uživateli přístup ke všem funkcím včetně prohlížení dokumentů na mikrodisplejích s vysokým rozlišením a kontaktování kolegů, aniž by musel odtrhnout ruce nebo pozornost od stroje či vybavení.

Kamera náhlavní soupravy může zobrazovat to, co vidí technik, a umožnit tak spolupráci nebo mentoring v reálném čase. Sledující osoby nacházející se mimo pracoviště mají přehled o tom, na co se pracovník na pracovišti dívá, a tudíž se v případě potřeby podělit o své zkušenosti. Mohou přidávat poznámky, upozorňovat na problémy a sdílet soubory PDF či jinou dokumentaci.

Všichni jsou propojeni – ať už se nachází v New Maldenu, nebo v New Yorku. Technologie nijak nepřekáží, takže se technici mohou plně soustředit na svou práci.

Řešení pro konkrétní průmysly

Veškeré úkoly první linie mohou být bezpečnější a efektivnější díky řešení propojení pracovníků. Náhlavní soupravy RealWear HMT pomáhají pracovníkům udržovat produktivitu a uvědomovat si nebezpečí ve svém okolí – od tovární haly až po vrchol větrné turbíny.

realwear-automotive

Automobilový průmysl

Zjistěte, jak náhlavní soupravy RealWear pomáhají technikům rychleji vracet vozidla zpět řidičům díky zefektivnění procesu údržby.

Další informace
realwear-manufacturing

Výroba

Snižte prostoje, chyby i rizika úrazů a zároveň urychlete výrobu pomocí digitální transformace prostřednictvím internetu věcí (IoT), umělé inteligence (AI) a řešení propojení pracovníků.

Další informace
realwear-oil-and-gas

Ropa a plyn

Zařízení RealWear poskytují operátorům v první linii hands-free vizualizaci dat IoT pro bezpečnou obsluhu, kontrolu a údržbu vybavení. 

Další informace
realwear-healthcare

Zdravotní péče

Řešení propojení pracovníků mohou pomoci zdravotnickým pracovníkům v první linii spolupracovat se specialisty a lékařskou komunitou. Hands-free řešení a možnosti telemedicíny zajišťují bezpečnost pacientů i personálu.

Další informace
realwear-energy-and-utilities

Energie a veřejné služby

Řešení propojení pracovníků RealWear zlepšují přístup pracovníků v první linii k referenčním materiálům i odborným znalostem a umožňují jim získat důležité informace ve chvíli, kdy je potřebují.

Další informace
realwear-field-services

Terénní služby

Pracovníci terénních služeb používající náhlavní soupravy RealWear zjednodušili procesy a dosáhli vyšší produktivity a efektivity.

Další informace