Skip to main content

Tshepiso pomáhá zvyšovat povědomí o našich nástrojích digitální distribuce a míru jejich zavádění, a to v rámci pozice s poněkud širším záběrem – prosazování best practice a udržování spokojenosti zákazníků.

Spokojenost zaměstnanců

Vybrala jsem si společnost Westcon-Comstor, protože měla pověst skvělého pracoviště. Velmi si váží svých zaměstnanců a povzbuzuje je, aby se učili, rostli a byli inovativní. To znamená, že mnoho z nich tu zůstává a pracuje dlouhé roky. Jejich spokojenost se pak promítá do kvality služeb, které nabízíme partnerům.

Vynikající úroveň služeb

Jako Microsoft Technical Support Agent jsem měla na starost zavádění těch nejlepších postupů, aby mělo poskytování služeb skutečně vynikající úroveň a spokojenost zákazníků byla vysoká. Na své nové pozici koordinátorky pro digitální distribuci pomáhám realizovat činnosti, které vedou k většímu povědomí o naší platformě pro digitální distribuci, k jejímu zavádění a k soustředění právě na ni. Patří k tomu reporting a analýza statistik o zavádění platformy a také pomoc s marketingem a brandingem, plány a programy vázanými na naše strategické cíle v regionu Subsaharské Afriky.

Realizace potenciálu

Na mé práci mě bezpochyby nejvíc těší důvěra, jakou mi neustále dává najevo moje manažerka. Dotlačila mě do projektů, o kterých jsem si myslela, že jsou nad mé síly a že jsem na ně moc mladá, a já jsem jí moc vděčná, že se nedala odradit, protože bez toho bych nenaplnila svůj potenciál.

Krok výš

Ráda pro zákazníky hledám kreativní řešení jejich problémů, ráda školím a předávám znalosti, jsem týmový hráč a udělám, co je třeba, abych pomohla ostatním. Mojí nejmilejší vzpomínkou je návštěva u zákazníka, kterému jsem pomáhala vyzkoušet naše self-service nástroje – a sledovala, jak zjišťuje, čím že to můžeme jejich podnikání úplně proměnit.

Kultura vítězů

Kultura pracoviště tu ožívá komunikací a prouděním nápadů zdola nahoru i shora dolů; týmovou prací a spoluprací; rozmanitostí, flexibilitou, leadershipem a rozvojem lidí. Jedním z důvodů, proč jsem tady, je pověst Westcon-Comstor jako firmy, která podporuje kariérní růst a příležitosti. To, že se o mě zaměstnavatel stará a věnuje mi pozornost dlouhodobě, je pro mě důležité. Mám pak pocit, že někam patřím, a vzbuzuje to ve mně touhu za firmu bojovat, protože se cítím být součástí vítězného týmu. Kde vidím sama sebe ode dneška za pět let? Samozřejmě, že budu tady, u Westcon-Comstor.