Skip to main content

Tom spolupracuje se servisními a softwarovými týmy Comstor v regionu EMEA na podpoře prodejů a šíření povědomí o službách Cisco a opakujících se nabídkách. Tento obchod je klíčový pro budoucí směrování společnosti Cisco. Tom odpovídá za to, že budeme na trhu první s řešeními, která potřebují Cisco i naši partneři k tomu, aby naplnili své cíle.

Uznání

Do Comstoru jsem přišel jako Sales Account Manager v roce 2008. Začal jsem v týmu Channel Sales, kde jsem pracoval s menšími partnery Cisco, poté jsem byl Senior Account Manager pro tři strategické partnery a skončil jsem jako produktový manažer pro služby Cisco. Rád se specializuji na konkrétní oblast. Když jsem se stal odborníkem na služby Cisco a tým rostl, byl jsem požádán, abych vedl úsek Velké Británie, a poprvé jsem se stal manažerem. Teď jsem byl povýšen na pozici pro region EMEA, která zahrnuje software Cisco.

Lidé

Nepochybně nejlepší na práci ve Westcon-Comstor jsou lidé. Bavilo mě pracovat pro všechny, kteří byli mými nadřízenými, a se všemi, kterým jsem měl to potěšení dělat nadřízeného já. Tohle odvětví může být drsné a mění se stále velmi rychle. Mít základ ve slušných, tvrdě pracujících a přátelských lidech je pro společnost rozhodující.

Vývoj

Můj vývoj a postup byl a je možný jedině díky důvěře, kterou mi lidé projevili, a díky vedení, které mi poskytli, včetně mentoringu a individuálních sezení s managementem. Můj první vpád do managementu se stal téměř omylem; ne vždycky jsem udělal správnou věc a během prvních několik měsíců jsem se musel všechno naučit. Ale díky správnému školení a přirozenému procesu jsem získal sebedůvěru a lépe jsem pochopil, jak podporovat a rozvíjet talent.

Nejlepší den

Vidět člověka z mého týmu, jak mě zastoupil na mém místě, když jsem se přesunul do týmu EMEA, bylo velmi uspokojující. Opravdu si to zasloužil a ilustruje to firemní étos, jehož principem je obsazovat vyšší pozice pokud možno z vlastních řad. Těší mě myšlenka na to, že jsem mu i já trochu pomohl v jeho růstu a on pak mohl převzít vedení týmu.

Rada

Moje rada je nenechat si při nástupu do IT firmy nahnat strach technickými záležitostmi. Vybudujte si silné vazby s kolegy, učte se od nich a budete schopni odpovědět na jakoukoli otázku, kterou vám zákazník položí. Vždycky mluvte otevřeně o své snaze a ctižádosti, takže když se uvolní pracovní pozice, management si na vás vzpomene.

Tým

Na tým, který jsme ve Velké Británii vybudovali pro služby a software, jsem velmi hrdý. Nevzpomínám si, že by mezi námi někdy padala tvrdá slova nebo panovala negativita. Během těch let jsme předvedli několik velmi dobrých výkonů, včetně nejlepšího čtvrtletního výnosu služeb Cisco v historii, nejlepšího podílu na trhu a nejlepšího procenta růstu. Každý člen týmu byl obětavý, zapálený pro svou práci a vždy ochotný udělat něco navíc. Opravdu jsme byli silným, solidním týmem.