Skip to main content

รู้จักธุรกิจ

ดิฉันเริ่มต้นทำงานกับ Westcon-Comstor เมื่อปี 2015 ที่เบอร์ลิน โดยทำหน้าที่สนับสนุนงานในยุโรปกลาง และ Comstor EU ก่อนที่จะย้ายไปที่สิงคโปร์ เพื่อดูแลงานด้านทรัพยากรบุคคลสำหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก งานดังกล่าวไม่มีแบบแผนตายตัวใด ๆ โดยจะต้องทำหน้าที่สร้างความสัมพันธ์กับฝ่ายต่าง ๆ ในบริษัท เข้าไปเยี่ยมสำนักงานภูมิภาค พบปะกับผู้บริหารของบริษัทและทีมงานเพื่อทำความเข้าใจความท้าทายของบุคคลเหล่านั้น และดูว่าทีมของดิฉันจะช่วยสนับสนุนงานของเขาเหล่านั้นได้อย่างไรบ้าง

 

การแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

ในทีมของดิฉันเอง ดิฉันประชุมกับผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลในพื้นที่ และทีมงานอยู่เป็นประจำ ทั้งการประชุมในสำนักงานและผ่านระบบออนไลน์ เพื่อร่วมมือและแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด นอกจากนี้ดิฉันยังใช้เครือข่ายของฉันได้อย่างมีประสิทธิภาพในการติดต่อกับเพื่อนร่วมงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลทั่วโลก ดิฉันรู้สึกยินดีที่มีคนขอคำแนะนำ และได้สนับสนุนเขาเหล่านั้นเมื่อฉันสามารถทำได้ การฝึกอบรมและการพัฒนาเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับงานของเราในฝ่ายทรัพยากรบุคคล และเราทำงานร่วมกับทีมยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา เพื่อให้แน่ใจว่าเราริเริ่มโครงการอย่างเดียวกัน ในระดับบริษัท ดิฉันจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าเราทำงานสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทในวงกว้าง เนื่องจากเรามีค่านิยมเดียวกัน พูดภาษาเดียวกัน และใช้เครื่องมืออย่างเดียวกัน

 

การมีส่วนร่วมของพนักงาน

ดิฉันรู้สึกกระตือรือร้นเป็นอย่างมากในการส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วม และสนับสนุนให้ทีมฝ่ายทรัพยากรบุคคลในพื้นที่ทำงานสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของเรา และค่านิยมบริษัท โดยใช้โปรแกรมแนะนำเพื่อนและรับคะแนน ซึ่งมีสื่อเผยแพร่ทั่วสำนักงานของเรา และมีการสื่อสารภายในองค์กรอยู่เป็นประจำ เรากำลังทดลองดำเนินโครงการรางวัลและคำชื่นชมสำหรับพนักงานในสิงคโปร์ โดยโครงการดังกล่าวจะช่วยให้การทำงานของพนักงานเป็นไปตามค่านิยมของเรา โครงการนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และเราตั้งเป้าหมายที่จะเริ่มดำเนินโครงการนี้ทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

 

ความไว้วางใจและโอกาส

ในด้านประวัติส่วนบุคคล ดิฉันศึกษาด้านวัฒนธรรม ภาษา วรรณคดี และเศรษฐศาสตร์ ดิฉันอาศัยอยู่ในเยอรนี ออสเตรเลีย และสหราชอาณาจักร แต่ดิฉันอยากอาศัยอยู่ในภูมิภาคส่วนนี้ของโลกมาโดยตลอด ดิฉันหลงใหลในภูมิภาคนี้ทั้งภูมิภาค โดยได้เดินทางมากมายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และดิฉันต้องการเรียนรู้ให้มากขึ้นเกี่ยวกับงานของบริษัทในเอเชียแปซิฟิก และช่วยเหลือบุคลากรของเราที่นี่ให้เติบโตและพัฒนา ดิฉันคิดว่าตัวเองโชคดีมากที่ได้รับความไว้วางใจและโอกาสให้ทำในสิ่งที่ดิฉันชอบทำมากที่สุด นั่นก็คือการแบ่งปันความรู้ และได้เห็นบุคลากรและบริษัทของเราเติบโตเมื่อได้รับโอกาสที่เรานำเสนอ