Skip to main content

Tenable

ช่วยให้องค์กรเข้าใจและลดความเสี่ยงในการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์

การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นหนึ่งในภัยคุกคามที่มีอยู่ในโลกสมัยใหม่ อุปกรณ์เชื่อมต่อประเภทใหม่ ๆ และแพลตฟอร์มการคำนวณ ซึ่งมีตั้งแต่ระบบคลาวด์ไปจนถึงอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง ล้วนเป็นพื้นที่ที่อาจถูกโจมตีทางไซเบอร์ มีเครื่องมือเพิ่มขึ้นสำหรับใช้จัดเก็บข้อมูลที่มีจำนวนมากขึ้น แต่ก็ยังไม่อาจเปรียบเทียบกับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้สำหรับประธานฝ่ายความปลอดภัยของข้อมูล ผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการบริษัท วิธีการแบบเดิม ๆ ที่เพียงแต่ตรวจสอบอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศในสำนักงานเพื่อช่องโหว่ด้านความปลอดภัยนั้นยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ Tenable จึงนำเสนอวิธีการใหม่

Tenable นำเสนอวิธีการที่ช่วยให้เข้าใจและลดความเสี่ยงในการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ เป้าหมายก็คือ การช่วยให้ทุกองค์กรไม่ว่าจะมีขนาดใหญ่หรือเล็กได้เห็นและมีข้อมูลเชิงลึกสำหรับตอบคำถามที่สำคัญอย่างยิ่ง 4 ประการได้ตลอดเวลา: ที่ใดที่มีความเสี่ยง เราควรให้ความสำคัญกับที่ใดเป็นลำดับแรกจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ที่ผ่านมาเรากำลังลดความเสี่ยงลงใช่ไหม เราจะเปรียบเทียบตัวเราเองกับเพื่อนร่วมงานอย่างไร

CSI-image-colour-block

ค่านิยมเกี่ยวกับคู่ค้าของเรา

เราช่วยให้พาร์ทเนอร์ตระหนักถึงศักยภาพที่ตนมีอยู่ เรากระตือรือร้นที่จะช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จและเติบโต ค่านิยมช่วยขับเคลื่อนการทำงานของเราในทุก ๆ วัน

ดูข้อมูลเกี่ยวกับค่านิยมของเรา
CSI-image-colour-block

เทคโนโลยีของเรา

เรานำเสนอมูลค่าจากความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีหลัก ๆ ซึ่งช่วยสร้างโอกาสและการเติบโตที่ยอดเยี่ยมในตลาดปัจจุบัน การสร้างโซลูชันสำหรับปัจจุบันและอนาคต

ดูเทคโนโลยีของเรา
CSI-image-colour-block

บริการของเรา

เราได้จัดทำบริการเสริมที่ครอบคลุม เพื่อขยายขีดความสามารถของพาร์ทเนอร์ และช่วยเพิ่มบทบาทในตลาดให้กับบริษัทเหล่านี้

ดูบริการของเรา