Skip to main content

เดวิดเข้ามาทำงานกับบริษัทในฐานะเจ้าหน้าที่คลังสินค้าเมื่อปี 1998 และได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นเรื่อย ๆ ก่อนที่จะได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการปฏิบัติการโลจิสติกส์ ภูมิภาคยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ซึ่งเป็นตำแหน่งในฝันของเขาหลังจากที่ทำงานมา 20 ปี ผลงานเด่น ๆ ในอาชีพของเขารวมถึงการเจรจาเรื่องการนำห่วงโซ่อุปทานสำหรับการกำกับดูแลมาใช้ และการขอรับใบอนุญาตส่งออกแบบเปิด ซึ่งเป็นใบอนุญาตที่ได้รับเป็นรายแรก ๆ ในด้านการจัดจำหน่ายเทคโนโลยี ทำให้สามารถครอบคลุมตลาดได้ทั่วโลกโดยใช้เวลาดำเนินการเพียงเล็กน้อย และจัดหาสินค้าให้กับธุรกิจในตะวันออกกลางของเรา

 • 1998

  ร่วมงานกับ Westcon-Comstor ในทีมขนาดเล็กของฝ่ายโลจิสติกส์ โดยทำหน้าที่หยิบ บรรจุหีบห่อ ส่ง และตรวจสอบการค้าของเรา

 • 2002

  ในฐานะหัวหน้างานฝ่ายขนส่ง จัดตั้งทีมขนาดเล็กเพื่อจัดการขั้นตอนการขนส่ง และสนับสนุนบริการลูกค้าสำหรับทีมฝ่ายขาย

 • 2004

  ดูแล การจัดการสินค้าขนส่งขาเข้าในฐานะผู้จัดการฝ่ายการนำเข้าและส่งออก รับผิดชอบสินค้าที่ขนขึ้นท่าเรือจากสหรัฐอเมริกา ตะวันออกกลาง และยุโรป

 • 2007

  จัดตั้งบริษัทขนส่งขาเข้าขาเดียวในยุโรป และจัดการบริษัทขนส่งขาออกในฐานะผู้จัดการฝ่ายการนำเข้าและส่งออก ภูมิภาคยุโรปและตะวันออกกลาง

   

 • 2010

  เริ่มดำเนินการกำกับดูแลด้านการส่งออกในฐานะผู้จัดการฝ่ายการนำเข้าและส่งออก ยุโรป และผู้จัดการฝ่ายกำกับดูแลการส่งออกในบทบาทที่สำคัญที่สุดจนถึงปัจจุบัน

   

 • 2013

  ขยายบทบาทในฐานะผู้จัดการฝ่ายการกำกับดูแลการค้า ยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา โดยตรวจสอบและพัฒนาขั้นตอนและนโยบายการกำกับดูแลทั่วภูมิภาคยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

 • 2015

  ผู้อำนวยการฝ่ายการค้าและการกำกับดูแลระหว่างประเทศ ซึ่งดูแลกิจกรรมการค้ามูลค่ามากกว่า 20 ล้านเหรียญระหว่างยุโรปกับบริษัทของ Westcon ทั่วโลก

 • 2018

  ผู้อำนวยการฝ่ายการปฏิบัติการโลจิสติกส์ ภูมิภาคยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ทำหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์ทั้งหมดในภูมิภาคยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา