Skip to main content

นิลัมทำงานกับ Westcon-Comstor เป็นระยะเวลา 11 ปี เธอประจำอยู่ที่ซิดนีย์ ออสเตรเลีย และได้รับรางวัลพนักงานดีเด่นในปี 2010 ตลอดจนได้รับการเสนอชื่อสำหรับรางวัลด้านเทคนิคของรางวัลสตรีดีเด่นสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารโดยบริษัท ARN

แต่ละวันมีความแตกต่าง

ในฐานะวิศวกรฝ่ายงานก่อนขาย ดิฉันประสานงานอย่างใกล้ชิดกับทีมฝ่ายขาย โดยสนับสนุนด้านเทคนิคตามความต้องการของฝ่ายดังกล่าว เพื่อให้สามารถขายโซลูชันของเราได้ ดิฉันยังได้ติดต่อกับลูกค้าเพื่อให้รายละเอียดด้านเทคนิคเกี่ยวกับโซลูชันที่นำเสนอ สิ่งสำคัญก็คือ ในฐานะหัวหน้าทีม ดิฉันจะตรวจสอบว่าเราทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการปรับปรุงขั้นตอนของเรา และแน่ใจได้ว่าเราได้ให้บริการสนับสนุนอย่างดีที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้แก่ลูกค้าของเรา แต่ละวันล้วนมีความแตกต่าง และทำให้ดิฉันมีโอกาสได้พบกับความท้าทายใหม่ ๆ

บทบาทที่หลากหลาย

การเข้าทำงานกับ Westcon-Comstor เป็นหนึ่งในการตัดสินใจที่ดีที่สุดในการประกอบอาชีพของดิฉัน ผู้จัดการของดิฉันศรัทธาในความสามารถของดิฉันอยู่เสมอ และให้การสนับสนุนดิฉันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ดิฉันทำงานได้เป็นอย่างดี ดิฉันเริ่มต้นทำงานในสายงานสนับสนุนการขายเมื่อ 11 ปีที่แล้ว โดยได้เลื่อนตำแหน่งเป็นวิศวกรฝ่ายงานก่อนขายในอีก 2 ปีต่อมา และจากนั้นก็ทำงานเฉพาะทางในฐานะวิศวกรฝ่ายงานก่อนขายให้กับ Check Point ซึ่งเป็นหนึ่งในเวนเดอร์ของเรา หลังจากที่กลับมาจากการลาคลอด ดิฉันได้เลื่อนตำแหน่งเป็นวิศวกรอาวุโสฝ่ายงานก่อนขาย โดยทำหน้าที่สนับสนุนเวนเดอร์ทั้งหมดของ Westcon ปัจจุบันดิฉันเป็นหัวหน้าทีมฝ่ายงานก่อนขายสำหรับเวนเดอร์ทั้งหมดของ Westcon ดิฉันได้ลองทำงานและดำเนินบทบาทมากมายในบริษัท

เป็นผู้นำโดยเป็นตัวอย่างที่ดี

เมื่อไม่นานมานี้ดิฉันได้รับการเสนอชื่อให้รับรางวัล พูดตรง ๆ ก็คือ ทุกสิ่งที่ดิฉันทำสำเร็จล้วนไม่อาจเกิดขึ้นได้เลยหากไม่มีทีมงานที่ยอดเยี่ยม ดิฉันพยายามสร้างแรงจูงใจให้กับทีมอยู่เสมอ และสนับสนุนให้เขาเหล่านั้นทำงานให้ดี และแสดงความซาบซึ้งเมื่อพวกเขาประสบความสำเร็จ นอกจากนี้เรายังมีทีมผู้บริหารที่ยอดเยี่ยม ดิฉันเติบโตก็ได้เพราะได้เห็นความก้าวหน้าของผู้บริหาร และเรียนรู้จากประสบการณ์และความสำเร็จของพวกท่าน

สปิริตการทำงานเป็นทีม

ดิฉันสนุกกับการทำงานที่ Westcon-Comstor เพราะบริษัทมีวัฒนธรรมที่หลากหลาย ตลอดจนมีความท้าทายและโอกาสในทุก ๆ วัน วัฒนธรรมองค์กรมีความเป็นมิตรมาก ผู้คนต่างพยายามเป็นอย่างมากเพื่อช่วยเหลือกัน และมีสปิริตในการสนับสนุนและขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย