Skip to main content

ทีเดียนมีหน้าที่รับผิดชอบธุรกิจของ Westcon ทั่วภูมิภาคแอฟริกาทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮารา ซึ่งครอบคลุม 48 ประเทศ และแนวทางปฏิบัติเรื่องความร่วมมือ ความปลอดภัย และเทคโนโลยีของ Microsoft

ความก้าวหน้า

ผมเข้ามาทำงานที่ Westcon ในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขายระดับภูมิภาคเมื่อปี 2011 โดยทำหน้าที่ดูแลภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกของฝรั่งเศสและแอฟริกากลาง ผมประจำอยู่ที่สำนักงานดาการ์ในเซเนกัล ผมเลือกบริษัทนี้เพราะภูมิศาสตร์ของพื้นที่ปฏิบัติงาน กล่าวคือบริษัทนี้เป็นบริษัทผู้จัดจำหน่ายเพียงรายเดียวที่ครอบคลุมภูมิภาคยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกาได้อย่างแท้จริง และประเทศต่าง ๆ ทั่วโล โดยมีแผนที่จะขยายงานและการปฏิบัติการให้เติบโตต่อไปในแอฟริกา ใน 2015 ผมทำหน้าที่รับผิดชอบโปรแกรมการจัดจ้างงานจากภายนอกให้ดูแลขั้นตอนทางธุรกิจ และการใช้งาน SAP สำหรับแอฟริกา ก่อนที่จะได้เป็นหัวหน้าทีมความเป็นเลิศด้านการขาย เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิบัติการที่เป็นเลิศ

 

วัฒนธรรมองค์กร

ผมสนุกกับการทำงานที่นี่ เพราะค่านิยม โครงสร้างของบริษัท และโอกาสที่จะเติบโตและสร้างแผนความก้าวหน้าในอาชีพ สิ่งแวดล้อมในที่ทำงานช่วยให้พนักงานสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพอย่างแท้จริง ดังที่ผมเชื่อมั่นว่ามีโอกาสที่จะทำงานได้มากขึ้นและประสบความสำเร็จมากขึ้นอยู่เสมอ โดยไม่มีขีดจำกัดใด ๆ สำหรับผมแล้ว การสอนงาน การฝึกอบรม และความเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งส่งผลเป็นอย่างมากต่อหน้าที่การงานที่นี่ของผม

 

เหตุการณ์สำคัญ

วันที่ดีที่สุดของผม การที่ผมได้รับการเสนอชื่อให้รับรางวัลสโมสรประธานบริษัทประจำปี 2013 นับเป็นการแสดงความชื่นชมที่ผมทำงานอย่างหนัก ด้วยความทุ่มเทและพันธสัญญาที่มีต่องานและบริษัท ผมรู้สึกผมภูมิใจมากที่บริษัทสามารถเปิดสำนักงานในเซเนกัลเมื่อปี 2012 ด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะการบริหารจัดการเพื่อให้สามารถใช้งาน SAP ในแอฟริกาได้สำเร็จ ซึ่งเป็นโครงการที่มีความซับซ้อนและความท้าทายเป็นอย่างมาก

 

โอกาส

ผมอยากแนะนำเพื่อนร่วมงานและผู้ที่กำลังพิจารณาโอกาสที่จะร่วมทำงานกับ Westcon-Comstor ให้ตั้งใจแน่วแน่ กำหนดวัตถุประสงค์ พร้อมสำหรับการเรียนรู้งาน และใส่ใจในรายละเอียด เพราะโอกาสอาจมาถึง และเกิดขึ้นเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ แล้วคุณจะสามารถทำได้ทุกอย่างโดยไม่มีขีดจำกัดใด ๆ