Skip to main content

ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบคือธุรกิจ

ชุมชนของเรา

ผลักดันความสำเร็จในธุรกิจและชุมชนของเราร่วมกัน

ชุมชนของเราเป็นสิ่งสำคัญในการบรรลุเป้าหมายความยั่งยืนทางสังคมและเศรษฐกิจที่ยาวนานและสวัสดิภาพที่ดีของพวกเขาเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับธุรกิจและโลกให้เจริญรุ่งเรือง

เราผลักดันการเติบโตของชุมชนด้วยการเชื่อมโยงระบบนิเวศคู่ค้า ส่งเสริมสวัสดิภาพที่ดีทางสังคมผ่านการกุศล และสร้างโอกาสในการจ้างงาน

อย่าพลาด!

รับข่าวสารเกี่ยวกับการทำธุรกิจที่รับผิดชอบส่งตรงถึงอีเมลคุณ

เป้าหมายของเรา

สร้างโอกาสและแรงบันดาลให้กับคนรุ่นถัดไป

เราช่วยให้ผู้คนบรรลุศักยภาพสูงสุดและคว้าโอกาสทางวิชาชีพทั่วโลก

สนับสนุนชุมชนที่ขาดแคลน

เราสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงโดยการส่งเสริมผ่านการกุศลและการเป็นอาสาสมัครพนักงานไปพร้อมกับการจัดงานวันการกุศลต่าง ๆ ด้วย

สร้างเสริมชุมชนในระบบนิเวศคู่ค้าของเรา

เราส่งเสริมให้ระบบนิเวศคู่ค้าผลักดันการงานร่วมกันและความสำเร็จส่วนรวมผ่านกิจกรรมและโครงการที่สร้างรอยยิ้มร่วมกัน

เราสนับสนุนชุมชนของเราอย่างไร

เราสร้างเส้นทางสำหรับเด็กและผู้ด้อยโอกาสผ่านผ่านพันธมิตรและโครงการสนับสนุนจากทั่วโลก

กิจกรรมการกุศลต่าง ๆ และวันสำหรับองค์กรการกุศลช่วยระดมทุนมากมายให้แก่ชุมชนที่ขาดแคลน

ทีม APAC ของเรามีวันบริการชุมชน (Community Service Day) ซึ่งอุทิศให้กับการเป็นอาสาสมัครและกิจกรรมการกุศล

เรากระตุ้นและให้ความรู้ผ่านทางชุดวิดีโอหัวข้อ เปิดธุรกิจที่มีความรับผิดชอบ

เราเชื่อมต่อชุมชนธุรกิจเพื่อแบ่งปันนวัตกรรมผ่าน Tech Xpert ซึ่งเป็นโปรแกรม MSP สำหรับลูกค้าของเราและอื่น ๆ

ดูกิจกรรมปฏิบัติของเรา

Cleaning-Local-Hiking-Trails

ทำความสะอาดทางเดินป่าในท้องถิ่น

Canned-Food-Drive

ส่งเสริมด้านอาหารกระป๋อง

Free-Lunch-For-Children

ทำอาหารกลางวันฟรีให้กับเด็กผู้ขาดแคลน

ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบ

 

ความหลากหลายและการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม: ดูข้อมูลเกี่ยวกับ Māori and Pacific talent กับ Awhina Kanohi ผู้จัดการด้านพันธมิตรทางธุรกิจแห่ง TupuToa

ในตอนที่สาม คุณจะได้เรียนรู้:

  • การรวมหมายถึงอะไรในทางปฏิบัติ
  • เหตุใดการฝึกอบรมทางวัฒนธรรมจึงมีความสำคัญ
  • มูลค่าของการฝึกงานจากกลุ่มที่ด้อยโอกาส