menu
  • PartnerCentral
  • Liên hệ với Chúng tôi
  • Toàn Cầu

Trở thành một nhà cung cấp

Khám phá tiềm năng của bạn với Westcon-Comstor

Giá trị chúng tôi mang lại cho các nhà cung cấp

Giá trị chúng tôi mang lại cho các nhà cung cấp

Khi làm việc với các nhà cung cấp, ưu tiên của chúng tôi rất rõ ràng - làm việc theo nhóm và đưa các giải pháp ra thị trường với giá trị kinh doanh tối đa..

Làm việc với mối liên kết chiến lược chặt chẽ với các nhà cung cấp, chúng tôi xây dựng các mối quan hệ mạnh mẽ dựa trên các ưu tiên chung. Chúng tôi thực hiện các giải pháp cho thị trường với sự tập trung rõ ràng vào những gì chúng tôi cần phải đạt được.

Giá trị chúng tôi mang lại cho các nhà cung cấp Trở thành một nhà cung cấp