Skip to main content

Forescout Technologies

Nền tảng điều khiển và hiển thị thiết bị

Forescout Technologies là công ty hàng đầu về khả năng hiển thị và điều khiển thiết bị. Nền tảng an ninh thống nhất của Forescout Technologies cho phép các doanh nghiệp và các cơ quan chính phủ có được nhận thức hoàn toàn về tình huống về môi trường doanh nghiệp mở rộng của họ và phối hợp các hành động để giảm rủi ro hoạt động và rủi ro không gian mạng. Các sản phẩm của Forescout triển khai nhanh chóng với tính năng phát hiện và phân loại theo thời gian thực, không cần có agent của mọi thiết bị được kết nối IP, cũng như đánh giá tình hình liên tục.

Partnership in practice

  • Quan hệ đối tác chặt chẽ: sự hợp tác của chúng tôi với Forescout có nghĩa là chúng tôi đặt các đối tác ở trọng tâm của mọi việc chúng tôi làm
  • Đội ngũ chuyên môn: đội ngũ bán hàng và marketing tập trung vào nhà cung cấp của chúng tôi tạo ra doanh nghiệp Forescout lâu dài, bền vững cho các đối tác
  • Phân phối trên toàn cầu: chúng tôi quản lý cơ hội cho các đối tác, bất kể họ ở đâu trên thế giới
  • Hỗ trợ kỹ thuật: chúng tôi giúp bạn luôn được cập nhật thông tin mới nhất với chương trình đào tạo phù hợp, hỗ trợ bán hàng và đào tạo một kèm một

Forescout - sức mạnh của khả năng hiển thị 100% thiết bị