Skip to main content

Gia hạn

Giữ chân khách hàng. Tăng doanh thu định kỳ. Đảm bảo thành công dài hạn

Dịch vụ gia hạn của chúng tôi

Đội ngũ của chúng tôi cống hiến hết mình để tối đa hóa các cơ hội doanh thu lặp lại để các đối tác có thể phát triển kinh doanh dựa trên gia hạn.

Chúng tôi chuyên tìm hiểu và điều hướng các hệ thống nhà cung cấp để xác định các cơ hội. Công việc cần thiết được thực hiện bởi các chuyên gia định hướng chi tiết, có nghĩa là các đối tác có thể truy cập dữ liệu gia hạn chính xác trong cổng thông tin PartnerView của chúng tôi.

Điều quan trọng, các nhóm đa ngôn ngữ, đa nhà cung cấp của chúng tôi cung cấp dữ liệu tốt trước thời hạn, tạo cơ hội để xây dựng thêm hoạt động kinh doanh mới.

Giúp các đối tác không chỉ duy trì được gia hạn kinh doanh mà còn cho phép họ bán hàng đúng lúc, đúng thời điểm.

Đối tác được hưởng lợi với doanh thu định kỳ có thể dự đoán được.

 

Chúng tôi giúp đỡ cho đối tác của mình như thế nào?

Tích hợp với các nhà cung cấp

Dữ liệu thời gian thực chính xác và rõ ràng nằm trong tầm tay của bạn

Thông báo trước 90 ngày

Bắt đầu đàm phán hợp đồng kịp thời để đảm bảo hoạt động kinh doanh

Hiển thị trong PartnerView

Theo dõi các cơ hội và quản lý đơn hàng trong nền tảng tự phục vụ của chúng tôi

Đối tác của chúng tôi nói gì

“Westcon đóng một vai trò quan trọng trong thị trường gia hạn của tôi. Các nghiên cứu giá quan trọng được thực hiện chính xác để chúng tôi có thể làm việc nhanh chóng và hiệu quả trên mỗi lần gia hạn. Việc hợp tác thực sự quan trọng đối với chúng tôi, đặc biệt khi phải xử lý các giải pháp phức tạp hơn.”

“Tôi sẽ không thể thực hiện vai trò của mình nếu không nhờ những nỗ lực của Westcon đối với hoạt động gia hạn của chúng tôi!”

“Với sự hỗ trợ và thái độ của bạn, chúng tôi là đối tác kinh doanh hiệu quả hàng đầu để gia hạn cho nhà cung cấp này. Chúng tôi rất mong muốn mở rộng cả tài khoản hiện tại và hoạt động kinh doanh mới.”

“Tôi rất ấn tượng với đội ngũ gia hạn của bạn và đạo đức làm việc của họ; đội ngũ rất nhiệt tình với thái độ “không gì là không thể”. Báo giá được gửi sớm và không có lỗi, điều này làm cho các quy trình của chúng tôi hiệu quả hơn rất nhiều. Chúng tôi vô cùng hài lòng.”

“Dịch vụ gia hạn của bạn đã giảm đáng kể chi phí giữ chân khách hàng và tăng hiệu quả kinh doanh của chúng tôi. Nó giúp chúng tôi tiết kiệm vài giờ mỗi tháng cho mỗi đại diện bán hàng, giải phóng các nhóm bán hàng và gia hạn của chúng tôi để tập trung vào việc bán các giải pháp tạo ra lợi nhuận cao hơn và bán dịch vụ giá trị gia tăng.”

“Xem tất cả các phần mềm hoặc gia hạn hợp đồng của chúng tôi trong PartnerView trong vòng 90 ngày là rất quan trọng đối với hoạt động kinh doanh định kỳ của chúng tôi. Chúng tôi có thể phục vụ mọi khách hàng và theo dõi mọi khách hàng tiềm năng một cách vô cùng thuận tiện”

Tìm hiểu thêm các dịch vụ tại đây