Skip to main content

Cato Networks

Tương lai của SD-WAN

Cato Networks là một công ty chuyên về hệ thống mạng và bảo mật doanh nghiệp. Sản phẩm lõi của công ty là một dịch vụ điện toán đám mây tích hợp công nghệ SD-WAN tiên tiến nhất, đường truyền xương sống toàn cầu và các dịch vụ bảo mật mạng. Nền tảng tích hợp được thiết kế để cung cấp giải pháp kết nối toàn cầu an toàn bao gồm các địa điểm chi nhánh doanh nghiệp, cơ sở hạ tầng điện toán đám mây và người dùng di động.

CNI-image-colour-block

Giá trị chúng tôi mang lại cho đối tác

Chúng tôi giúp đối tác của mình nhận ra tiềm năng của họ. Chúng tôi luôn đau đáu và hết mình trong việc cung cấp một giải pháp giúp đối tác thành công và tăng trưởng kinh doanh. Điều này thúc đẩy những gì chúng tôi cố gắng từng ngày.

Khám phá các giá trị cốt lõi của chúng tôi
CNI-image-colour-block

Công nghệ của chúng tôi

Chúng tôi cung cấp giá trị chuyên gia trên các lĩnh vực công nghệ quan trọng, mang lại cơ hội và khả năng tăng trưởng trên thị trường ngày nay. Xây dựng giải pháp cho hôm nay và ngày mai.

Tham khảo các công nghệ của chúng tôi
CNI-image-colour-block

Các dịch vụ của chúng tôi

Để mở rộng khả năng của đối tác và giúp tăng khả năng thành công trên thị trường của họ, chúng tôi đã thiết lập một danh mục dịch vụ bổ sung rộng lớn.

Tham khảo các dịch vụ của chúng tôi