Skip to main content

ServiceView

Công cụ tính giá dịch vụ của chúng tôi

Công cụ báo giá tự phục vụ cho các dịch vụ Rack-and-Stack (Lắp đặt thiết bị mạng) và Engineer-to-Site (Thay thế phần cứng hư hỏng) toàn cầu của chúng tôi tạo các báo giá trong vài phút bằng cách sử dụng các chi phí theo thời gian thực cho các dịch vụ hỗ trợ toàn cầu.

Các lợi ích chính

Tính giá dịch vụ được đơn giản hóa

Tính giá dự tải cho một loạt các dịch vụ bảo trì và lắp đặt 

Thời gian quay vòng báo giá nhanh hơn

Tạo báo giá trong vài phút bằng cách sử dụng chi phí theo thời gian thực cho các dịch vụ hỗ trợ toàn cầu

Chu kỳ bán hàng nhanh hơn

Giành các thương vụ kinh doanh bằng cách giảm chu kỳ bán hàng và tính giá ngân sách tức thì 

Giảm nhu cầu về nguồn lực trước khi bán hàng

Tận hưởng nhu cầu dịch vụ lắp đặt và bảo trì phạm vi đặt sẵn cho mỗi báo giá

Cho phép phản hồi các mức giá đề nghị nhanh hơn

Truy cập báo giá 24/7, đảm bảo bạn sẽ không bao giờ bỏ lỡ thời hạn phản hồi mức giá đề nghị một lần nữa 

Giới thiệu về công cụ

Có thể truy cập qua internet, với các menu thả xuống đơn giản và chức năng cắt và dán, ServiceView là một cách đơn giản để tính giá các dịch vụ hỗ trợ toàn cầu. Sau khi đăng nhập, chỉ cần chọn Rack-and-Stack (Lắp đặt thiết bị mạng) hoặc Engineer-to-Site (Thay thế phần cứng hư hỏng) và nhập các chi tiết cần thiết.

 
Rack-and-Stack
(Lắp đặt thiết bị mạng)
Engineer-to-Site
(Thay thế phần cứng hư hỏng)
 • Nhập địa điểm quốc gia
 • Chọn nhà cung cấp
 • Chọn số lượng
 • Chọn xem có cần
  kiểm tra tủ máy
  tận nơi không
 • Chọn thiết bị
 • Chọn mức độ cung cấp dịch vụ
 • Chọn thời hạn hợp đồng
 • Nhập địa điểm quốc gia
 • Nhập nhà cung cấp
 • Nhập số lượng
 • Chọn thiết bị
 • Chọn SLA

Báo giá theo từng mục đầy đủ được tạo trên màn hình dưới dạng PDF có thể tải xuống và gửi qua email cho bạn.