menu
  • PartnerCentral
  • Liên hệ với Chúng tôi
  • Toàn Cầu

Cortex của Palo Alto Networks

Bảo vệ tương lai - đơn giản, chính xác, tự học

50×

giảm âm lượng cảnh báo

 

điều tra nhanh hơn

 

44%

chi phí thấp hơn

Thành phần giải pháp

Bộ sản phẩm toàn diện nhất trong ngành cho các hoạt động bảo mật, trao quyền cho các doanh nghiệp với khả năng phát hiện, điều tra, tự động hóa và phản ứng tốt nhất.

CSI-image-colour-block

Cortex XDR Pro

Nền tảng phát hiện và phản hồi duy nhất chạy trên điểm cuối tích hợp, dữ liệu mạng và đám mây hỗ trợ nguồn cấp dữ liệu của bên thứ ba

CSI-image-colour-block

Cortex XSOAR

Nền tảng điều phối, tự động hóa và phản hồi an ninh hàng đầu trong ngành

CSI-image-colour-block

Cortex Data Lake

Thu thập, chuyển đổi và tích hợp dữ liệu an ninh trong doanh nghiệp của bạn để kích hoạt các giải pháp của Palo Alto Networks

CSI-image-colour-block

Cortex XDR Prevent

Một tác nhân duy nhất, được phân phối trên nền tảng đám mây để bảo vệ, phát hiện và phản hồi điểm cuối

CSI-image-colour-block

AutoFocus

Tình báo mối đe dọa với độ trung thực cao để tăng sức mạnh phòng ngừa, điều tra và ứng phó

Những lợi ích chính của Cortex

Thiết lập dịch vụ nhanh

Thiết lập dịch vụ nhanh

Thiết lập nhanh chóng các dịch vụ phát hiện và phản hồi giá trị gia tăng mà không cần triển khai và quản lý thiết bị tại chỗ

Hỗ trợ nguồn cấp dữ liệu của bên thứ ba

Hỗ trợ nguồn cấp dữ liệu của bên thứ ba

Cortex hỗ trợ nguồn cấp dữ liệu của bên thứ ba, cung cấp các cơ hội bán chéo và bán hàng gia tăng với gần như tất cả khách hàng

Nổi bật so với các đối thủ cạnh tranh

Nổi bật so với các đối thủ cạnh tranh

Cortex cung cấp các khả năng độc đáo giúp phân biệt các sản phẩm của Palo Alto Networks so với các giải pháp bảo mật của đối thủ cạnh tranh, qua đó giúp bạn khác biệt với các đối thủ cạnh tranh

Tăng tỷ lệ giữ chân khách hàng

Tăng tỷ lệ giữ chân khách hàng

Selling Cortex có thể tăng khả năng giữ chân khách hàng và thúc đẩy khách hàng chuẩn hóa nền tảng hoạt động an ninh của họ

Thúc đẩy doanh số bán hàng bổ sung

Thúc đẩy doanh số bán hàng bổ sung

Positioning Cortex có thể thúc đẩy doanh số bán sản phẩm và dịch vụ bổ sung, ví dụ: mua thêm tường lửa để có được khả năng hiển thị đầy đủ vào lưu lượng truy cập mạng nội bộ (điểm cuối đến máy chủ trung tâm dữ liệu)

Xây dựng ứng dụng tùy chỉnh

Xây dựng ứng dụng tùy chỉnh

Leverage Cortex giúp xây dựng các ứng dụng tùy chỉnh cho khách hàng của bạn, hỗ trợ mở rộng các dịch vụ giá trị gia tăng được quản lý của bạn

Request a demo

Tìm hiểu rõ hơn về các sản phẩm của Palo Alto Networks với bản chạy thử, dùng thử hoặc demo miễn phí.

 

Cortex XDR Pro

Cortex XDR Prevent

Demisto

Yêu cầu bản chạy thử

Yêu cầu bản demo

Yêu cầu bản demo chạy dùng

Yêu cầu bản demo

 

Yêu cầu bản demo